Grond en Gebouwen

Gepubliceerd op 11 januari 2021

Team Grondzaken koopt, verkoopt en beheert gronden en gebouwen voor verschillende projecten of programma’s. Aankoop en verkoop gaan via makelaars en notarissen. De voorwaarden staan in de Nota Grondbeleid 2019 (pdf, 765 kB). Ook is er de mogelijkheid om te pachten.

Daarnaast is het mogelijk voor particulieren en natuurorganisaties om natuurgrond te kopen en te beheren. Bij de verkoop stelt de provincie eisen aan het beheer.

Contact

Team Grondzaken

Telefoon: 038 499 83 00
E-mail: grondzaken@overijssel.nl

Verkoop gebouwen en bouwgrond

In de verkoop: Kamperveen – bouwkavel Venedijk Zuid

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VSO makelaars & taxateurs. 
Telefoonnummer: 088 3180180
E-mailadres: info@vsomakelaars.nl

De provincie verkoopt gronden en gebouwen die niet nodig zijn voor projecten of andere bestemmingen. De verkoop gebeurt in samenwerking met makelaars en notarissen.

Verkoop landbouwgrond

Er is nu geen landbouwgrond te koop.

De provincie verkoopt regelmatig landbouwgrond die niet nodig is voor projecten of andere bestemmingen. Als er natuurgrond te koop is staat dat op deze pagina.