Grond en Gebouwen

Gepubliceerd op 2 december 2021

Team Grondzaken koopt, verkoopt en beheert gronden en gebouwen voor verschillende projecten of programma’s. Aankoop en verkoop gaan via makelaars en notarissen. De voorwaarden staan in de Nota Grondbeleid 2019. Ook is er de mogelijkheid om te pachten. Daarnaast is het mogelijk voor particulieren en natuurorganisaties om natuurgrond te kopen en te beheren. Bij de verkoop stelt de provincie eisen aan het beheer.

Contact

Team Grondzaken

Telefoon: 038 499 83 00
E-mail: grondzaken@overijssel.nl

Pachten

Van Ameyde
Telefoon: 085 006 99 54
E-mail: info@pachtloket.net

Verkoop gebouwen en bouwgrond

De provincie verkoopt gronden en gebouwen die niet nodig zijn voor projecten of andere bestemmingen. De verkoop gebeurt in samenwerking met makelaars en notarissen.

Grond pachten

Hoe werkt pachten van de provincie Overijssel? U kunt zich ieder jaar opgeven van 1 juli tot en met 30 september.

Tijdelijke verhuur

Provincie Overijssel heeft woningen beschikbaar voor tijdelijke bewoning. Vastgoedbeheerorganisatie VPS beheert de woningen. Bij interesse kun je contact opnemen met VPS.

Verkoop natuurgrond

Er is nu geen natuurgrond te koop.

Particulieren en natuurorganisaties kunnen natuurgrond kopen van de provincie. De grond blijft na de aankoop ook natuurgrond.

Verkoop landbouwgrond

Er is nu geen landbouwgrond te koop.

De provincie verkoopt regelmatig landbouwgrond die niet nodig is voor projecten of andere bestemmingen.