Grond en Gebouwen

Gepubliceerd op 31 oktober 2022

Team Grondzaken koopt, verkoopt en beheert gronden en gebouwen voor verschillende projecten of programma’s. Aankoop en verkoop gaan via makelaars en notarissen. De voorwaarden staan in de Nota Grondbeleid 2022. Ook is er de mogelijkheid om te pachten. Daarnaast is het mogelijk voor particulieren en natuurorganisaties om natuurgrond te kopen en te beheren. Bij de verkoop stelt de provincie eisen aan het beheer.

Contact

Team Grondzaken

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
E-mail: grondzaken@overijssel.nl

Pachten

Van Ameyde
Telefoon: 085 006 99 54
E-mail: info@pachtloket.net

Onderhandse verkoop gebouwen en grond

De provincie verkoopt gebouwen en grond doorgaans openbaar via selectieprocedures. In afwijking daarvan wordt in uitzonderingsgevallen onderhands (ook wel 1-op-1 genoemd) verkocht.

Openbare verkoop gebouwen en bouwgrond

De provincie verkoopt gronden en gebouwen die niet nodig zijn voor projecten of andere bestemmingen. De verkoop gebeurt in samenwerking met makelaars en notarissen.

Tijdelijke verhuur

De provincie heeft woningen beschikbaar voor tijdelijke bewoning. Vastgoedbeheerorganisatie VPS beheert de woningen. Bij interesse kun je contact opnemen met VPS.

Regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden (opkoopregeling)

In 2021 is de eerste LNV-regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven in uitvoering genomen. Op dit moment is het niet mogelijk om aan te melden voor een opkoopregeling.

Wanneer het Ministerie van LNV overgaat tot vaststelling van een regeling en wij besluiten tot uitvoering van deze regeling over te gaan, dan communiceren wij dat op onze website.

Meer informatie: de LNV-regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden (opkoopregeling)

Hoe werkt pachten van de provincie Overijssel?

U kunt zich ieder jaar opgeven van 1 juli tot en met 30 september.

Openbare verkoop natuurgrond

Er is nu geen natuurgrond te koop.

Particulieren en natuurorganisaties kunnen natuurgrond kopen van de provincie. De grond blijft na de aankoop ook natuurgrond.

Openbare verkoop landbouwgrond

Er is nu geen landbouwgrond te koop.

De provincie verkoopt regelmatig landbouwgrond die niet nodig is voor projecten of andere bestemmingen.