Grond en Gebouwen

Gepubliceerd op 8 augustus 2022

Team Grondzaken koopt, verkoopt en beheert gronden en gebouwen voor verschillende projecten of programma’s. Aankoop en verkoop gaan via makelaars en notarissen. De voorwaarden staan in de Nota Grondbeleid 2018. Ook is er de mogelijkheid om te pachten. Daarnaast is het mogelijk voor particulieren en natuurorganisaties om natuurgrond te kopen en te beheren. Bij de verkoop stelt de provincie eisen aan het beheer.

Grond pachten

U kunt zich tot en met 30 september registeren voor pacht in 2023 via deze link 2023 Aanmelden Pachtloket.

Openbare verkoop landbouwgrond

Er is nu geen landbouwgrond te koop.

De provincie verkoopt regelmatig landbouwgrond die niet nodig is voor projecten of andere bestemmingen.

Contact

Team Grondzaken

Telefoon: 038 499 83 00
E-mail: grondzaken@overijssel.nl

Pachten

Van Ameyde
Telefoon: 085 006 99 54
E-mail: info@pachtloket.net

Openbare verkoop gebouwen en bouwgrond

De provincie verkoopt gronden en gebouwen die niet nodig zijn voor projecten of andere bestemmingen. De verkoop gebeurt in samenwerking met makelaars en notarissen.

Openbare verkoop natuurgrond

Er is nu geen natuurgrond te koop.

Particulieren en natuurorganisaties kunnen natuurgrond kopen van de provincie. De grond blijft na de aankoop ook natuurgrond.

Tijdelijke verhuur

Provincie Overijssel heeft woningen beschikbaar voor tijdelijke bewoning. Vastgoedbeheerorganisatie VPS beheert de woningen. Bij interesse kun je contact opnemen met VPS.

Regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden (opkoopregeling)

Op dit moment is het niet meer mogelijk om aan te melden voor de eerste LNV-regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven. De verwachting is dat na de zomer van 2022 het Ministerie van LNV tot vaststelling van de tweede regeling overgaat. Zodra de regeling is vastgesteld en wij ook besluiten tot uitvoering over te gaan, communiceren wij dat op onze website.

Meer informatie: de LNV-regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden (opkoopregeling)