Kennisgevingen onderhandse verkoop gebouwen en grond

De provincie verkoopt grond en gebouwen meestal openbaar via selectieprocedures. In afwijking daarvan wordt in uitzonderingsgevallen onderhands (ook wel 1-op-1 genoemd) verkocht.