Circulaire Economie

Overijssel is hard op weg naar een circulaire economie. Wij presenteren daarom met trots onze zes Regionale Transitieagenda’s (RTA’s). 

Circulair denken en vooral DOEN!

Samen met de Economic Boards, VNO-NCW Midden en Bouwend Nederland nam provincie Overijssel het initiatief om de Nationale Transitieagenda’s te vertalen naar Overijssel. Daarbij hielden we rekening met de specifieke kenmerken en krachten van onze economie en het bedrijfsleven. In de RTA’s staan niet alleen concrete acties, instrumenten en projecten. Ze geven ook aandacht aan kennisdeling en -verspreiding. Hiermee geven we verder vorm aan het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie Provincie Overijssel 2020 - 2023Verwijst naar een andere website.

Doelstelling: volledig circulair in 2050

Provincie Overijssel wil de nationale doelstellingen halen: de economie in 2050 volledig laten draaien op producten en grondstoffen die worden hergebruikt. We doen dit samen met bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek, beleid, uitvoering en bestuur. We gaan er met elkaar voor zorgen dat deze transitie Overijssel een economische impuls geeft. Overijssel stimuleert en ondersteunt immers bedrijven om te blijven vernieuwen en te investeren in digitalisering, innovatie en duurzaamheid. Hiermee vergroten ondernemers hun (arbeids)productiviteit, efficiency en vergroten ze hun afzetmarkt. Dat verbetert de concurrentiekracht van onze Overijsselse ondernemers.

De Overijsselse Circulaire Economie Rapportage

De Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) laat zien hoe Nederland er voorstaat in de overgang naar een circulaire economie in 2050. Begin 2021 hebben we bekeken hoe we ervoor staan in Overijssel in de Overijsselse Circulaire Economie Rapportage (OCER). De volgende onderwerpen staan in de OCER:

  • landelijke trends rondom circulariteit;
  • circulaire trends in Overijssel;
  • hoe staan we ervoor met de Regionale Transitie Agenda’s (RTA’s) van het Overijsselse ProgrammaCirculaire Economie;
  • thema’s die meerdere RTA's raken: human capital (personeel), inkoop en bewustwording;
  • waar we staan op het gebied van het controleren en bewaken van onze doelen (monitoring).

Wilt u de OCER ontvangen? Mail dan naar Susan Traag, Programmasecretaris Circulaire Economie: overijsselloket@overijssel.nlVerwijst naar een andere website

Grondstofstromenanalyse in Overijssel, infographic

Een belangrijk uitgangspunt voor de RTA’s is de grondstofstroomanalyse. De grondstofstromenanalyse brengt het grondstoffengebruik en de vrijkomende reststromen van enkele belangrijke Overijsselse sectoren in kaart. En welk deel van de reststromen al nuttig wordt toegepast. De gegevens zijn vaak gebaseerd op cijfers van het CBS of van sectorstudies. Met deze informatie kunnen we aan de slag om efficiënter met grondstoffen om te gaan. In de infographic staan de beschikbare gegevens over de circulaire economie in Overijssel. Daarnaast noemen we de belangrijkste onderwerpen binnen de circulaire economie waarin we als provincie graag (meer) inzicht krijgen.