Bibliotheken

De bibliotheek is al lang niet meer de plek waar u alleen boeken kunt lenen. De bibliotheek wordt steeds meer een maatschappelijke ontmoetingsplek. Een plek waar lokale organisaties en initiatieven elkaar ontmoeten, een plek die bijdraagt aan bijvoorbeeld de bestrijding van laaggeletterdheid en het aanleren van (digitale) basisvaardigheden.

In alle gemeenten een maatschappelijke bibliotheek door innovatie en samenwerking

De Overijsselse gemeenten en bibliotheken werken samen met organisaties in de culturele sector, het sociaal domein en het onderwijs aan de toekomst van de bibliotheken. Zo kunnen de bibliotheken hun aanbod aanpassen aan wat er in hun dorp of wijk nodig is en dragen zij bij aan de ontwikkeling en leefbaarheid van hun steden en dorpen. De bibliotheken werken samen in een netwerk en kunnen zo kennis delen en van elkaar leren.

In opdracht van de provincie ondersteunt RijnbrinkVerwijst naar een andere website de Overijsselse bibliotheken bij hun ontwikkeling en innovaties. Dit is onze wettelijke taak vanuit de Wet stelselherziening Openbare Bibliotheken (WsOB).