Bibliotheken

Gepubliceerd op 15 oktober 2021

In alle gemeenten een maatschappelijke bibliotheek door innovatie en samenwerking

De bibliotheek is al lang niet meer de plek waar je alleen boeken kunt lenen. De bibliotheek wordt steeds meer een maatschappelijke ontmoetingsplek. Een plek waar lokale organisaties en initiatieven elkaar ontmoeten, een plek die bijdraagt aan bijvoorbeeld de bestrijding van laaggeletterdheid en het aanleren van (digitale) basisvaardigheden.

De Overijsselse gemeenten en bibliotheken werken samen met organisaties in de culturele sector, het sociaal domein en het onderwijs aan de toekomst van de bibliotheken. Zo kunnen de bibliotheken hun aanbod aanpassen aan wat er in hun dorp of wijk nodig is en dragen zij bij aan de ontwikkeling en leefbaarheid van hun steden en dorpen. De bibliotheken werken samen in een netwerk en kunnen zo kennis delen en van elkaar leren.

In opdracht van de provincie ondersteunt Rijnbrink de Overijsselse bibliotheken bij hun ontwikkeling en innovaties. Dit is onze wettelijke taak vanuit de Wet stelselherziening Openbare Bibliotheken (WsOB).


Contact

Ineke van Balen

Telefoon: 038 499 83 48
E-mail: I.v.Balen@overijssel.nl

Foto bibliotheek