Bibliotheken

Gepubliceerd op 20 oktober 2020

Bij de bibliotheek kun je niet alleen boeken lenen. Ook is het een plek om te leren en is het een ontmoetingsplaats voor lokale organisaties en initiatieven. Daarnaast dragen veel bibliotheken met succes bij aan de bestrijding van laaggeletterdheid en het aanleren van (digitale) basisvaardigheden.

Overijsselse bibliotheken moeten blijven vernieuwen zodat hun aanbod aansluit bij de behoefte in de huidige tijd. Het stimuleren van bibliotheekinnovatie is een van onze provinciale taken uit de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB).

Een leven lang lezen en leren

Een openbare bibliotheek is voor iedereen toegankelijk en moet zorgen voor leesbevordering, educatie, informatievoorziening, aandacht voor cultuur en ontmoeting en debat. In opdracht van de provincie ondersteunt Rijnbrink de Overijssels bibliotheken bij de uitvoering van deze wettelijke taken. Wij leggen daarbij de nadruk op bibliotheekinnovatie. De bestrijding van laaggeletterdheid is daarvan een belangrijk onderdeel.

Bladmuziek

Overijsselse amateurorkesten en -musici die bladmuziek willen lenen, kunnen terecht bij de Musidesk van Rijnbrink.


Contact

Raymond Damhuis
Telefoon: 038 499 83 52
E-mail: RGB.Damhuis@overijssel.nl