Educatie, participatie en talentontwikkeling

Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van Overijssel kennismaken met cultuur, meedoen, hun eigen mogelijkheden ontdekken en in hun talent kunnen uitblinken. Meedoen aan cultuur draagt bij aan een sociale samenleving en het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en samenwerken. Speerpunt voor de komende twee jaar is cultuureducatie in het speciaal onderwijs.

Cultuuronderwijs voor alle kinderen

Cultuureducatie begint op de basisschool. Steeds meer scholen geven cultuuronderwijs een vaste plek in hun programma. Samen met gemeenten en schoolbesturen gaan we de afspraken in het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel 2019-2026 vertalen naar lokale convenanten. Hierin staan concrete afspraken over onder andere professionalisering en financiën.

Cultuureducatie in het speciaal onderwijs

In 2023 en 2024 stellen we extra middelen beschikbaar voor cultuureducatie in het speciaal onderwijs. Het onderzoek ‘Cultuureducatie op maat in het (v)so in OverijsselVerwijst naar een andere website’ van Marianne Dom van ’t Spijker en Rijnbrink Cultuureducatie is hiervoor een belangrijke aanleiding. Samen met het onderwijs, culturele instellingen en partners op het gebied van cultuureducatie geven we vorm en inhoud aan de plannen voor de extra investeringen.

Cultuuronderwijsprogramma

Het Overijsselse cultuuronderwijsprogramma ‘cultuur aan de basis’ versie 2.0 vraagt een grotere betrokkenheid van gemeentes en scholen voor meer en beter cultuuronderwijs.

Nieuw financieringsmodel

In de periode 2021-2024 gaan we werken met een nieuw financieringsmodelVerwijst naar een andere website waarin alle partners samen de kosten dragen. Daarnaast onderzoeken wij hoe we kunnen ondersteunen bij praktische zaken als vervoer van en naar musea of theaters.

Meedoen aan kunst en cultuur

Deelnemen aan kunst en cultuur helpt mensen om zich te ontplooien. Het ontdekken, ontwikkelen en presenteren van talent geeft plezier. Daarom willen we dat meer inwoners van Overijssel meedoen met cultuur. Wij ondersteunen mensen, organisaties en gemeenten die zich hiervoor inzetten op de volgende manieren.

Talent heeft de toekomst

Overijssel is een broedplaats voor nieuw talent. Overijsselse talenten die zich verder willen ontwikkelen krijgen daarvoor op verschillende manieren de ruimte. Wij steunen de culturele instellingen die landelijk voor meerdere jaren gefinancierd worden. Met deze instellingen maken wij onder andere afspraken over hun inzet op de ontwikkeling van het Overijsselse talent.

Daarnaast ondersteunen wij Poppunt Overijssel voor talentontwikkeling in de popsector.