Register ontvangen geschenken Provinciale Staten

Hieronder ziet u een overzicht van de geschenken die Staten- en Burgerleden hebben ontvangen met een waarde van boven de 50,- euro. Deze geschenken zijn eigendom geworden van de provincie. Tevens staan alle kaarten voor evenementen die Staten- en Burgerleden ontvingen in dit register, ongeacht de waarde.

Ontvangen geschenken en entreekaarten

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Naam Statenlid/Burgerlid Geschenk Gegeven door
Erwin Hoogland Entreekaart (2) Voorstelling De Jonge Honden 4 mei 2023
Edith du Bois Entreekaart (2) Concert Phion, Zwolle 2023
Kees Slingerland Entreekaart (2) Voorstelling De Jonge Honden 2023
Wybren Bakker Entreekaart Het Grootste Kennisfestival 2022
Douwe Bouma Entreekaart (2) CSI Twente 2022
Verone de Vries Entreekaart (2) CSI Twente 2022
Annemieke Wissink Entreekaart (2) FBK Games 2022
Eva Schaaij Entreekaart (4) Afsluiting seizoen en schoolconcert Phion 2022
Johan Almekinders Entreekaart (2) FBK Games 2022
Sander Slots Entreekaart FBK Games 2022
Peter Hermans Entreekaart (2) Military Boekelo 2019
Jeanet Nijhof Entreekaart (2) Military Boekelo 2019