Register ontvangen geschenken

Gepubliceerd op 23 juni 2022

Hieronder zie je een overzicht van de geschenken die Staten- en Burgerleden hebben ontvangen met een waarde van boven de 50,- euro. Deze geschenken zijn eigendom geworden van de provincie.

Tevens staan alle kaarten voor evenementen die Staten- en Burgerleden ontvingen in dit register, ongeacht de waarde.

Ontvangen geschenken en entreekaarten
Naam Statenlid/Burgerlid Geschenk Gegeven door
Wybren Bakker Entreekaart Het Grootste Kennisfestival 2022
Douwe Bouma Entreekaarten (2) CSI Twente 2022
Verone de Vries Entreekaarten (2) CSI Twente 2022
Annemieke Wissink Entreekaarten (2) FBK Games 2022
Eva Schaaij Entreekaarten (4) Afsluiting seizoen en schoolconcert Phion 2022
Johan Almekinders Entreekaarten (2) FBK Games 2021
Sander Slots Entreekaart FBK Games 2021
Peter Hermans Entreekaarten (2) Military Boekelo 2019
Jeanet Nijhof Entreekaarten (2) Military Boekelo 2019