Interbestuurlijk toezicht per gemeente

Gepubliceerd op 26 april 2022

Rapportage IBT

Documenten

De volgende documenten zijn opvraagbaar per e-mail (WJM.Pol@overijssel.nl):

  • Beoordelingskader interbestuurlijk toezicht (waterschappen)
  • Beleidskader schorsing en vernietiging
  • Algemeen beleidskader indeplaatsstelling