Gemeentecheck Overijssel

Bestuurders doen hun werk in een steeds complexere wereld. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Hoe doet een wethouder of raadslid het werk efficiënt, legitiem en rechtmatig? Er komen steeds meer taken op hen af, terwijl de tijd voor het raadswerk beperkt is. Kunnen zij hun controlerende rol goed genoeg uitvoeren? Hebben ze de juiste informatie? De provincie ontwikkelde drie praktische instrumenten om het werk te vergemakkelijken: de dataviewer gemeentelijke financiën, de dataviewer interbestuurlijk toezicht, en de kaartviewer intergemeentelijke samenwerking.

Dataviewer gemeentelijke financiën

Deze databank geeft inzicht in de financiële positie per Overijsselse gemeente. Exploitatiesaldo, kengetallen en woonlasten en vermogenspositie kunnen bovendien per gemeente worden vergeleken.

Dataviewer interbestuurlijk toezicht

De provincie houdt wettelijk toezicht op de gemeenten. De resultaten daarvan, vergelijkingen én gedetailleerde beschrijvingen worden per jaar weergegeven in deze databank.

Kaartviewer intergemeentelijke samenwerking

De kaartviewer laat de samenwerkingsverbanden per gemeente zien. Maar ook de onderwerpen van samenwerking, zoals bedrijfsvoering, afvalverwerking of taken in het sociaal domein.