Gemeentecheck Overijssel

Gepubliceerd op 1 november 2022

De juiste informatie voor jouw gemeente?

Bestuurders doen hun werk in een steeds complexere wereld. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Hoe doe je als wethouder of raadslid je werk efficiënt, legitiem en rechtmatig? Er komen steeds meer taken op je af, terwijl de tijd voor het raadswerk beperkt is. Kun je je controlerende rol goed genoeg uitvoeren? Heb je de juiste informatie?
De provincie ontwikkelde drie praktische instrumenten om het werk te vergemakkelijken: de dataviewer gemeentelijke financiën, de dataviewer interbestuurlijk toezicht, en de kaartviewer intergemeentelijke samenwerking.

gemeentechecklogo

Algemene vragen?

Via het Overijssel Loket kunt u meer informatie krijgen betreffende de thema's uit Gemeentecheck Overijssel.

Telefoon: 038 499 88 99
E-mail: postbus@overijssel.nl

illustratie gemeentecheck play

Hoe werkt de gemeentecheck?

Dat leggen we hier uit in 1 minuut!

Dataviewer gemeentelijke financiën

Deze databank geeft inzicht in de financiële positie per Overijsselse gemeente. Exploitatiesaldo, kengetallen en woonlasten en vermogenspositie kunnen bovendien per gemeente worden vergeleken.

Dataviewer interbestuurlijk toezicht

De provincie houdt wettelijk toezicht op de gemeenten. De resultaten daarvan, vergelijkingen én gedetailleerde beschrijvingen worden per jaar weergegeven in deze databank.

Kaartviewer intergemeentelijke samenwerking

De kaartviewer laat de samenwerkingsverbanden per gemeente zien. Maar ook de onderwerpen van samenwerking, zoals bedrijfsvoering, afvalverwerking of taken in het sociaal domein.