ODM: Jongerenraad

Gepubliceerd op 12 oktober 2021

Laatste berichten

Eerste vergadering

Na maanden vergaderen via Zoom heeft de Jongerenraad van Overijssel eindelijk weer fysiek vergaderd, natuurlijk op gepaste afstand. Ook de zes nieuwe leden die tijdens de coronaperiode zijn toegetreden tot de raad hebben eindelijk hun mederaadsleden in het echt ontmoet.

Onderzoek leefomgeving jongeren

Steden en dorpen zijn volop in beweging. Er is nog veel inspanning nodig om steden en dorpen ook in de toekomst leefbaar en vitaal te houden. Om te onderzoeken wat jongeren in Overijssel nodig hebben om op een fijne plek te wonen en recreëren houdt de Jongerenraad een enquête onder jongeren voor de Stadsbeweging. De Jongerenraad Overijssel is heel blij als u deze enquête door uw klas wil laten invullen!

Het invullen van de enquête kost ongeveer vijf minuten tijd. Hoe meer jongeren in Overijssel gehoord worden, hoe beter de provincie kan aansluiten bij hun wensen! Vul de enquête in!

Coalitie Y

Coalitie Y is een samenwerking van scholierenpartijen, studentenvakbonden, jonge takken van politieke partijen en andere jongerenorganisaties. Coalitie Y is anderhalf jaar geleden begonnen als initiatief van ChristenUnie voorzitter Gert Jan Segers en presentator Tim Hofman. Omdat de problemen van jongeren zoals eenzaamheid, stress, onzekerheid op de arbeidsmarkt sinds de coronapandemie onder een vergrootglas liggen eist Coalitie Y inspraak in het coronabeleid en is inmiddels al een aantal keer bij minister president Mark Rutte aangeschoven om over deze thema’s te praten.

De Jongerenraad heeft zich bij Coalitie Y aangesloten en is inmiddels bij een aantal online vergaderingen aanwezig geweest om de stem van de Overijsselse jongere te laten horen. Tijdens deze gesprekken is een aantal belangrijke thema’s naar voren gekomen zoals goede stageplekken voor mbo’ers. Met dit  onderwerp gaat de Jongerenraad aan de slag.

Contact

E-mail: info@jrov.nl

De jongerenraad op Facebook

Logo Facebook Facebook JROV