Huisstijl Overijssel

Gepubliceerd op 12 augustus 2020

Rollen van de provincie: huisstijlhandboeken

Rol 2: De Kwaliteitsbewaker

We regisseren, werken samen en initiëren. Ook hier gaat het om onze wettelijke taak, maar we hebben de expertise niet meer in huis en geven daarom een opdracht aan een specialist om deze wettelijke taak te kunnen uitvoeren. We blijven eindverantwoordelijk en eigenaar, maar erkennen de expertise van de specialist.

Rol 4: De Wegbereider

We faciliteren, werken samen en verbinden. Hier betreft het een initiatief van buitenaf. De provincie vindt het belangrijk dat dit initiatief slaagt en helpt door te faciliteren. De provincie is geen eigenaar en streeft hier ook niet naar. Ze doet wat ze kan om dit initiatief verder te brengen.