Huisstijl provincie Overijssel

Gepubliceerd op 28 oktober 2022

De provincie werkt samen met partners aan de maatschappelijke opgaven. Hierin vervullen we verschillende rollen. Deze flexibiliteit tonen we ook aan in de visuele communicatie. Onze huisstijl is doorontwikkeld en geeft mogelijkheden: visuele communicatie en het beleid versterken elkaar.

Inschrijven voor raamovereenkomsten

Overijssel gaat voor onderstaande disciplines raamovereenkomsten aan van 2023 tot en met 2026, waarvan het eerste jaar om een pilotjaar gaat.

Het gaat om de volgende disciplines:

  • Art direction (totaal 5-6 leveranciers)
  • Dtp (totaal 3 leveranciers)
  • Illustratie (totaal 3-4 leveranciers)
  • Animatie (totaal 3-4 leveranciers)

Inschrijven kan tot en met vrijdag 18 november 2022,12 uur middels een mailbericht naar traffic@overijssel.nl

Vragen over de huisstijl?

Heb je vragen over de huisstijl van de Provincie Overijssel? Stuur je vraag naar traffic@overijssel.nl.

Logo provincie Overijssel

Uitleg over het gebruik van het logo van de provincie Overijssel (met downloads).

Labels samenwerkingen

Een speciaal label vertegenwoordigt de provincie bij een subsidie of een samenwerking. Labels bij samenwerkingen en subsidiëring

Bouwborden bij projecten

Basisbestand en richtlijnen voor bouwborden bij projecten. Bouwborden bij projecten

Huisstijlhandboek

Vraag het huisstijlhandboek voor grafische producten van de provincie Overijssel op via traffic@overijssel.nl.

Rollen van de provincie: huisstijlhandboeken

Rol 1: Provincie als Kadersteller

We nemen initiatief, sturen en informeren. We hebben het hier over onze wettelijke taak, we zijn eigenaar van dit beleid en niemand anders.

Rol 2: De Kwaliteitsbewaker

We regisseren, werken samen en initiëren. Ook hier gaat het om onze wettelijke taak, maar we hebben de expertise niet meer in huis en geven daarom een opdracht aan een specialist om deze wettelijke taak te kunnen uitvoeren. We blijven eindverantwoordelijk en eigenaar, maar erkennen de expertise van de specialist.

Rol 3: Investeerder en kennismakelaar

We willen enthousiasmeren, spreken aan en verleiden. Bij deze rol gaat het om samenwerking tussen de provincie en haar partners, die al dan niet gelijkwaardig zijn. Het is belangrijk in het beleid helder te hebben waar we als provincie staan. Ook kan het gaan om enthousiasmeren en verleiden. Dan kijken we ook naar onze doelgroep, wat spreekt ze aan en in hoeverre kunnen we daar visueel aan tegemoet komen?

Rol 4: De Wegbereider

We faciliteren, werken samen en verbinden. Hier betreft het een initiatief van buitenaf. De provincie vindt het belangrijk dat dit initiatief slaagt en helpt door te faciliteren. De provincie is geen eigenaar en streeft hier ook niet naar. Ze doet wat ze kan om dit initiatief verder te brengen.