Huisstijl provincie Overijssel

Gepubliceerd op 20 januari 2021

Naar downloads logo provincie Overijssel

Logo provincie Overijssel

Uitleg over het gebruik van het logo van de provincie Overijssel (met downloads).

Labels samenwerkingen

Een speciaal label vertegenwoordigt de provincie bij een subsidie of een samenwerking. Labels bij samenwerkingen en subsidiëring

Bouwborden bij projecten

Basisbestand en richtlijnen voor bouwborden bij projecten. Bouwborden bij projecten

Huisstijlhandboek

Vraag het huisstijlhandboek voor grafische producten van de provincie Overijssel op via traffic@overijssel.nl.

Rollen van de provincie: huisstijlhandboeken

Rol 2: De Kwaliteitsbewaker

We regisseren, werken samen en initiëren. Ook hier gaat het om onze wettelijke taak, maar we hebben de expertise niet meer in huis en geven daarom een opdracht aan een specialist om deze wettelijke taak te kunnen uitvoeren. We blijven eindverantwoordelijk en eigenaar, maar erkennen de expertise van de specialist.

Rol 4: De Wegbereider

We faciliteren, werken samen en verbinden. Hier betreft het een initiatief van buitenaf. De provincie vindt het belangrijk dat dit initiatief slaagt en helpt door te faciliteren. De provincie is geen eigenaar en streeft hier ook niet naar. Ze doet wat ze kan om dit initiatief verder te brengen.