Direct naar hoofdinhoud

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt. Hoe kunnen we onze leefomgeving aantrekkelijk en gezond houden? En dat combineren met welzijn, welvaart, economie en biodiversiteit? Dat vraagt om heldere keuzes. Keuzes die ook wat betekenen voor ons drinkwater en ons bodem- en watersysteem.

Nederland is een dichtbevolkt land. De beschikbare ruimte is schaars en de vraag naar ruimte neemt toe. Bijvoorbeeld voor het bouwen van woningen, of de ontwikkeling van natuur. Bovendien zijn het najaar en de winter natter en het voorjaar en de zomer droger. We hebben vaker last van hoosbuien en hittegolven. Ook stijgt de zeespiegel. Dat vraagt om maatregelen tegen wateroverlast of een tekort aan water en drinkwater. Daarnaast staat de kwaliteit van ons water zowel boven als onder de grond onder druk. Binnen de provincie werken we op verschillende manieren aan deze opgaven.

Zwembaden

Er zijn ruim 200 zwembaden in Overijssel. De provincie houdt toezicht op veiligheid, water- en luchtkwaliteit.

Zwembaden

Windenergie

Met windturbines gebruiken we de wind om energie op te wekken. Dit is vaak goed te combineren met zonne-energie.

Windenergie