Vechtdalverbinding - N340

Gepubliceerd op 19 januari 2022

Maandfaseringskaart A28, Hessenpoort en nieuw tracé N340 (dec. 2021)

Na openstelling van het nieuwe tracé wordt er minder gebruik gemaakt van het eerste stuk van de huidige N340 (het deel tussen Hessenpoort en de Ankummerdijk), de Hessenweg. Daarom hebben we dit deel afgewaardeerd. De weg werd omgebouwd van een 80 km/uur naar een 60 km/uur weg. De noordelijke parallelweg komt te vervallen en de zuidelijke parallelweg is nu een fietspad. Uitritten van percelen worden verlengd en rechtstreeks aangesloten op de vernieuwde hoofdrijbaan van de Hessenweg.

Werkzaamheden Kranenburgweg en Ordelseweg (afgerond)

De afgelopen periode werkten we aan de reconstructie van de Kranenburgweg en Ordelseweg. We bouwden het huidige kruispunt met verkeerslichten Kranenburgweg – Ordelseweg, om naar een rotonde.

Noordelijke parallelweg verwijderen

Momenteel zijn we de noordelijke parallelweg aan het verwijderen en de perceelaansluitingen aan het afwerken. Deze werkzaamheden duren tot medio december 2021. Fietsers rijden nu definitief via het zuidelijke fietspad. Het gemotoriseerde bestemmingsverkeer kan dan gebruik maken van het afgewaardeerde deel van de Hessenweg.

Opstelvakken Nieuwleusenerdijk (Afgerond)

Begin november starten we met werkzaamheden aan de opstelvakken bij de Nieuwleusenerdijk ter hoogte van Van der Valk. Dit betekent dat we asfalt gaan vrezen, er worden lussen voor verkeerslichten aangelegd en vervolgens wordt er asfalt aangebracht. Gedurende deze werkzaamheden geldt er in beide richtingen een rijstrookafzetting. Er blijft dus één rijstrook beschikbaar per rijrichting. Vanaf 8 november gaan de verkeerslichten een aantal dagen uit, gedurende deze periode zijn er verkeersregelaars aanwezig.

Impact op de omgeving

Bouwen gaat helaas niet zonder hinder en overlast en dat geldt ook bij deze werkzaamheden. We nemen veel maatregelen om hinder van geluid, trillingen en stof te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we op de volgende manier:

  • We hebben maatregelen genomen om het opwaaien van zand naar het bedrijventerrein te voorkomen;
  • Er wordt geen grote verkeershinder meer verwacht;
  • De gebiedsconciërge controleert dagelijks de bouw inritten en aansluitende wegen op vervuiling en laat dit opruimen.

De planning is onder voorbehoud: bijvoorbeeld het weer, obstakels in de grond of maatregelen als gevolg van het coronavirus kunnen gevolgen hebben voor de werkzaamheden en de genoemde data. Blijf op de hoogte van de planning via de BouwApp en onze Facebookpagina

Meer informatie over deze werkzaamheden, de bereikbaarheid en omleidingsroutes zijn te vinden op www.vechtdalverbinding.nl, Facebook, Instagram en via de BouwApp onder ‘Vechtdal Verbinding’

Maandfaseringskaart Hessenpoort en nieuw tracé december 2021

Werkzaamheden parallelwegen N340 en aangrenzende wegen (dec. 2021)

Afbouwwerkzaamheden noordzijde fietstunnels (afgerond)

In oktober hebben we de fietstunnels Welsummerweg, Oudleusen-Oost en Wildbaan aan de noordzijde afgebouwd, de noordelijke parallelweg was daardoor gedurende deze periode afgesloten. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond.

Afbouwwerkzaamheden zuidzijde fietstunnels (afgerond)

Van woensdag 3 november tot en met vrijdag 19 november (week 44 t/m 46) is de zuidelijke parallelweg afgesloten ter hoogte van fietstunnels Oudleusen-Oost, Welsummerweg en Wildbaan. Dit is in verband met afbouwwerkzaamheden aan de fietstunnels. De noordelijke parallelweg is dan tussen Zwolle en Ommen open voor fiets- en landbouwverkeer. De zuidelijke parallelweg tussen Zwolle en Oudleusen is open voor fiets- en landbouwverkeer