Interactieve kaart project Vechtdalverbinding


vechtdalverbinding 1: werkzaamheden Zwolle 2: werkzaamheden Zwolle 3: werkzaamheden Zwolle 4: werkzaamheden Zwolle 5: werkzaamheden Broekhuizen 6: werkzaamheden Broekhuizen 7: werkzaamheden Dalfsen 8: werkzaamheden Dalfsen 9: werkzaamheden Dalfsen 10: werkzaamheden Dalfsen 11: werkzaamheden Oudleusen 12: werkzaamheden Oudleusden 13: werkzaamheden overkoepelend 14: werkzaamheden Holt 15: werkzaamheden Holt 16: werkzaamheden Varsen 17: werkzaamheden Varsen 18: werkzaamheden Varsen 19: werkzaamheden Varsen 20: werkzaamheden overkoepelend 21: werkzaamheden N48 22: werkzaamheden N48 23: werkzaamheden Ommen 24: werkzaamheden N48 25: werkzaamheden N48 26: werkzaamheden Nieuwleusen 27: werkzaamheden Nieuwleusen 28: werkzaamheden Nieuwleusen 29: werkzaamheden N377 30: werkzaamheden N377 31: werkzaamheden N377 32: werkzaamheden Balkbrug 33: werkzaamheden Balkbrug 34: werkzaamheden De Pol 35: werkzaamheden Dedemsvaart 36: werkzaamheden N377

Beweeg de muis over de nummers op de kaart om de uitleg per verbeterpunt te lezen.

Bekijk de volledige visualisatie van de Vechtdalverbinding

Lijst met werkzaamheden op nummer:

1. Een nieuwe, rechtstreekse aansluiting van de N340 op de A28. De N340 gaat straks met nieuwe viaducten over de A28 en de Nieuwleusenerdijk heen. Vanaf de N340 komen op- en afritten naar de Kranenbrugweg/Nieuwleusenerdijk.

2. Hier komt een fietstunnel onder het spoor door. De bestaande overweg wordt weggehaald.

3. Het viaduct gaat over het spoor heen, ook bestemd voor gemotoriseerd verkeer vanaf de afgewaardeerde ‘oude’ N340. Ter hoogte van het spoor houdt daar namelijk de weg op, alleen fietsers en voetgangers kunnen het spoor nog kruisen met de fietstunnel.

4. De bestaande N340 wordt vanaf Zwolle tot aan de kruising Ankummerdijk afgewaardeerd. De hoofdrijbaan wordt smaller en geschikt gemaakt voor een maximumsnelheid van 60 km/uur. De noordelijke parallelweg verdwijnt en de zuidelijke parallelweg wordt fietspad.

5. Vanaf de nieuwe aansluiting met de A28 loopt straks tot de kruising Ankummerdijk een nieuwe weg, met twee keer twee rijstroken, geluidsreducerend asfalt en een maximumsnelheid van 80 km/uur.

6. Het nieuwe tracé van De Bese gaat met een viaduct over de nieuwe N340 heen.

7. De kruising Ankummerdijk wordt opnieuw ingericht, omdat hier straks het nieuwe deel van de N340 met twee keer twee rijstroken overgaat in het bestaande deel van de N340 met één keer twee rijstroken. Op deze kruising komen verkeerslichten.

8. Het ontwerp bij basisschool Sjaloom is on hold gezet. Samen met de gemeente Dalfsen en betrokken bedrijven/bewoners wordt het ontwerp in een later stadium verder uitgewerkt.

9. De kruising Koesteeg worden breder gemaakt en voorzien van een middengeleider op de N340. Hierdoor ontstaat een afscheiding tussen beide rijrichtingen, waardoor oversteken en afslaan veiliger wordt. Op deze kruising komen verkeerslichten.

10. Bij de Welsummerweg gaat straks een fietstunnel onder de N340 en de parallelwegen door.

11. Dit is een tweestrooks turborotonde met een fietstunnel.

12. Aan de oostkant van Oudleusen komt een fietstunnel die onder de N340 en de parallelwegen doorgaat.

13. Op het weggedeelte tussen kruising Ankummerdijk en de aansluiting bij Varsen komt geluidsreducerend asfalt. Ook worden oversteken en huisaansluitingen aansluitend op de hoofdrijbaan afgesloten en opgeheven.

14. Op de kruising komt een middengeleider met een fietsoversteek, zodat fietsers in twee keer de N340 kunnen oversteken.

15. Fietstunnel onder de N340 door.

16. De huidige kruising bij de Stouwe vervalt. Er komt een fietsoversteek met middengeleider voor terug.

17. Ecoduct.

18. Bij de Hessenweg West komt een oversteek met verkeerslichten, waar alleen oversteken mogelijk is. De N340 op of af rijden kan niet.

19. Bij Varsen wordt de N340 in één beweging, naar het noorden toe, aangesloten op de N48. Bij de aansluiting vanaf de N348 worden verkeerslichten verwijderd en er komt een tweestrooks rotonde om het verkeer vanaf de N348 en Ommen aan te sluiten.

20. Tussen de Ankummerdijk en de aansluiting Varsen worden diverse faunabuizen onder de N340 door aangelegd. Deze faunavoorzieningen zijn bestemd voor kleine en middelgrote dieren, met een maximale grootte als dat van een vos.

21. Tussen Varsen en de Balkerweg komt een weefvak. Er zijn straks twee rijstroken per rijrichting, waarvan de rechter rijstroken overgaan in de op- en afritten naar de Balkerweg.

22. Onder de N48 door komt een fietstunnel.

23. Op de N48 wordt op het gedeelte tussen de aansluiting met Varsen en de afrit naar de N36 geluidsreducerend asfalt aangelegd. Er worden ook drie faunabuizen aangebracht.

24. Onderaan de op- en afritten komen twee minirotondes, die voor meer doorstroming zorgen, zodat verkeer veiliger de Balkerweg op en af kan. De op- en afritten komen recht tegenover elkaar te liggen.

25. Tussen de Balkerweg en de afrit N36 komt een weefvak. Er zijn straks twee rijstroken per rijrichting, waarvan de rechter rijstroken overgaan in de op- en afritten naar de Balkerweg.

26. De snelheid gaat hier terug naar 50 km/uur. Er komen vrij liggende fietspaden en bij de Burg. Backxlaan en Evenboersweg komen Largas-rotondes.

27. De huidige oversteek vervalt. Er komt een fietsoversteek met middengeleider voor terug.

28. De huidige oversteek vervalt. Er komt een fietsoversteek met middengeleider voor terug.

29. Dit traject wordt voorzien van geluidsreducerend asfalt. De snelheid gaat terug naar 80 km/uur.

30. Ter plaatse van de huidige kruising komt een rotonde. Hierdoor kan verkeer veiliger van en naar de parallelwegen rijden en kunnen fietsers veiliger oversteken.

31. De huidige oversteek vervalt. Er komt een fietsoversteek met middengeleider voor terug.

32. Doorgaand verkeer kan via een verdiepte ligging in één keer onder de huidige kruising door rijden.

33. De zuidelijke op- en afritten worden verlegd, zodat ze recht tegenover de noordelijke op- en afrit komen te liggen. De kruising wordt voorzien van verkeerslichten.

34. De kruising wordt verbreed en voorzien van verkeerslichten.

35. De noordelijke parallelweg wordt aangesloten op de rotonde Industrieweg. De twee oversteken ten oosten van de rotonde worden afgesloten.

36. De N377 wordt met een viaduct over de Drogteropslagen geleid.

Bekijk de volledige visualisatie van de Vechtdalverbinding

Hotspots

1: werkzaamheden Zwolle

Een nieuwe, rechtstreekse aansluiting van de N340 op de A28. De N340 gaat straks met nieuwe viaducten over de A28 en de Nieuwleusenerdijk heen. Vanaf de N340 komen op- en afritten naar de Kranenbrugweg/Nieuwleusenerdijk.

2: werkzaamheden Zwolle

Hier komt een fietstunnel onder het spoor door. De bestaande overweg wordt weggehaald.

3: werkzaamheden Zwolle

Het viaduct gaat over het spoor heen, ook bestemd voor gemotoriseerd verkeer vanaf de afgewaardeerde ‘oude’ N340. Ter hoogte van het spoor houdt daar namelijk de weg op, alleen fietsers en voetgangers kunnen het spoor nog kruisen middels de fietstunnel.

4: werkzaamheden Zwolle

De bestaande N340 wordt vanaf Zwolle tot aan de kruising Ankummerdijk afgewaardeerd. De hoofdrijbaan wordt smaller en geschikt gemaakt voor een maximumsnelheid van 60 km/uur. De noordelijke parallelweg verdwijnt en de zuidelijke parallelweg wordt fietspad.

5: werkzaamheden Broekhuizen

Vanaf de nieuwe aansluiting met de A28 loopt straks tot de kruising Ankummerdijk een nieuwe weg, met twee keer twee rijstroken, geluidsreducerend asfalt en een maximumsnelheid van 80 km/uur.

6: werkzaamheden Broekhuizen

Het nieuwe tracé van De Bese gaat met een viaduct over de nieuwe N340 heen.

7: werkzaamheden Dalfsen

De kruising Ankummerdijk wordt opnieuw ingericht, omdat hier straks het nieuwe deel van de N340 met twee keer twee rijstroken overgaat in het bestaande deel van de N340 met één keer twee rijstroken. Op deze kruising komen verkeerslichten.

8: werkzaamheden Dalfsen

Het ontwerp bij basisschool Sjaloom is on hold gezet. Samen met de gemeente Dalfsen en betrokken bedrijven/bewoners wordt het ontwerp in een later stadium verder uitgewerkt.

9: werkzaamheden Dalfsen

De kruising Koesteeg worden breder gemaakt en voorzien van een middengeleider op de N340. Hierdoor ontstaat een afscheiding tussen beide rijrichtingen, waardoor oversteken en afslaan veiliger wordt. Op deze kruising komen verkeerslichten.

10: werkzaamheden Dalfsen

Bij de Welsummerweg gaat straks een fietstunnel onder de N340 en de parallelwegen door.

11: werkzaamheden Oudleusen

Dit is een tweestrooks turborotonde met een fietstunnel.

12: werkzaamheden Oudleusden

Aan de oostkant van Oudleusen komt een fietstunnel die onder de N340 en de parallelwegen doorgaat.

13: werkzaamheden overkoepelend

Op het weggedeelte tussen kruising Ankummerdijk en de aansluiting bij Varsen komt geluidsreducerend asfalt. Ook worden oversteken en huisaansluitingen aansluitend op de hoofdrijbaan afgesloten en opgeheven.

14: werkzaamheden Holt

Op de kruising komt een middengeleider met een fietsoversteek, zodat fietsers in twee keer de N340 kunnen oversteken.

15: werkzaamheden Holt

Dit is een fietstunnel onder de N340 door.

16: werkzaamheden Varsen

De huidige kruising bij de Stouwe vervalt. Er komt een fietsoversteek met middengeleider voor terug.

17: werkzaamheden Varsen

Hier komt een ecoduct.

18: werkzaamheden Varsen

Bij de Hessenweg West komt een oversteek met verkeerslichten, waar alleen oversteken mogelijk is. De N340 op of af rijden kan niet.

19: werkzaamheden Varsen

Bij Varsen wordt de N340 in één beweging, naar het noorden toe, aangesloten op de N48. Bij de aansluiting vanaf de N348 worden verkeerslichten verwijderd en er komt een tweestrooks rotonde om het verkeer vanaf de N348 en Ommen aan te sluiten.

20: werkzaamheden overkoepelend

Tussen de Ankummerdijk en de aansluiting Varsen worden diverse faunabuizen onder de N340 door aangelegd. Deze faunavoorzieningen zijn bestemd voor kleine en middelgrote dieren, met een maximale grootte voor een dier als een vos.

21: werkzaamheden N48

Tussen Varsen en de Balkerweg komt een weefvak. Er zijn straks twee rijstroken per rijrichting, waarvan de rechter rijstroken overgaan in de op- en afritten naar de Balkerweg.

22: werkzaamheden N48

Tussen Varsen en de Balkerweg komt een weefvak. Er zijn straks twee rijstroken per rijrichting, waarvan de rechter rijstroken overgaan in de op- en afritten naar de Balkerweg.

23: werkzaamheden Ommen

Op de N48 wordt op het gedeelte tussen de aansluiting met Varsen en de afrit naar de N36 geluidsreducerend asfalt aangelegd. Er worden ook drie faunabuizen aangebracht.

24: werkzaamheden N48

Onderaan de op- en afritten komen twee minirotondes, die voor meer doorstroming zorgen, zodat verkeer veiliger de Balkerweg op en af kan. De op- en afritten komen recht tegenover elkaar te liggen.

25: werkzaamheden N48

Tussen de Balkerweg en de afrit N36 komt een weefvak. Er zijn straks twee rijstroken per rijrichting, waarvan de rechter rijstroken overgaan in de op- en afritten naar de Balkerweg.

26: werkzaamheden Nieuwleusen

De snelheid gaat hier terug naar 50 km/uur. Er komen vrij liggende fietspaden en bij de Burg. Backxlaan en Evenboersweg komen Largas-rotondes.

27: werkzaamheden Nieuwleusen

De huidige oversteek vervalt. Er komt een fietsoversteek met middengeleider voor terug.

28: werkzaamheden Nieuwleusen

De huidige oversteek vervalt. Er komt een fietsoversteek met middengeleider voor terug.

29: werkzaamheden N377

Dit traject wordt voorzien van geluidsreducerend asfalt. De snelheid gaat terug naar 80 km/uur.

30: werkzaamheden N377

Ter plaatse van de huidige kruising komt een rotonde. Hierdoor kan verkeer veiliger van en naar de parallelwegen rijden en kunnen fietsers veiliger oversteken.

31: werkzaamheden N377

De huidige oversteek vervalt. Er komt een fietsoversteek met middengeleider voor terug.

32: werkzaamheden Balkbrug

Doorgaand verkeer kan via een verdiepte ligging in één keer onder de huidige kruising door rijden.

33: werkzaamheden Balkbrug

De zuidelijke op- en afritten worden verlegd, zodat ze recht tegenover de noordelijke op- en afrit komen te liggen. De kruising wordt voorzien van verkeerslichten.

34: werkzaamheden De Pol

De kruising wordt verbreed en voorzien van verkeerslichten.

35: werkzaamheden Dedemsvaart

De noordelijke parallelweg wordt aangesloten op de rotonde Industrieweg. De twee oversteken ten oosten van de rotonde worden afgesloten.

36: werkzaamheden N377

De N377 wordt middels een viaduct over de Drogteropslagen geleid.