N347 Goor - Haaksbergen: groot onderhoud

De provincie wil graag dat iedereen comfortabel en veilig kan reizen in Overijssel. Daarom voeren we regelmatig onderhoud uit aan de N-wegen. In september 2022 zijn we met groot onderhoud werkzaamheden gestart aan de provinciale weg N347 tussen Goor en Haaksbergen. Het wegdek van de N347 is aan vervanging toe. We vervangen het asfalt ter hoogte van de Rietmolenweg tot na Hengevelde. Ook asfalteren we de parallelweg opnieuw. Naast deze herstelwerkzaamheden maken we de weg ook veiliger en duurzamer. In de bebouwde kom van Hengevelde passen we de inrichting van de weg aan. Het project wordt uitgevoerd door Twentse Weg- en Waterbouw (TWW).

Nieuws en omleidingen N347

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden zijn opgedeeld in verschillende fases. Hiermee beperken we de overlast zoveel mogelijk en kan TWW de werkzaamheden sneller uitvoeren.

Buiten de bebouwde kom van Hengevelde en St. Isidorushoeve:

 • Vervangen van het asfalt van de hoofdrijbaan en de parallelweg.

In Hengevelde

 • Vervangen van het asfalt tussen en op de beide rotondes.
 • Wijzigen van de inrichting diverse oversteekplaatsen.
 • Aanpassen van het voet- en fietspad tussen het kruispunt Goorsestraat - Diepenheimsestraat en de zuidelijke rotonde.

In St. Isidorushoeve:

 • Vervangen asfalt van de hoofdrijbaan en de parallelweg.
 • Herinrichting van de voetpaden en oversteeksituatie bij de rotonde.
 • Vervangen van de groene beplanting op de rotonde.
 • Herinrichten van de parallelweg binnen de bebouwde kom.
 • Aanleggen van een fietsoversteek en calamiteitenuitrit nieuwbouwwijk ‘Hoeve-Oost’.

Bij weegbrug Lima aan de Harmoleweg 4 te Haaksbergen:

 • Aanleggen van drie haakse doorsteken, zodat het verkeer van de hoofdrijbaan hier niet de parallelweg op gaat (en andersom).
 • Verbreden van parallelweg met extra bermverharding.

Afsluiting doorgaande weg

Vanaf maandag 19 september tot ongeveer eind december 2022 wordt de N347 voor doorgaand verkeer tussen Haaksbergen en Goor afgesloten. Het doorgaande verkeer tussen Haaksbergen en Goor wordt omgeleid via Beckum, Hengelo, Delden en Goor over de N739, A35 en N346. De omleidingsroutes voor bestemmings- en doorgaand verkeer worden met borden aangegeven. Maak gebruik van de omleidingsroute en volg de instructies van de verkeersbegeleiders op, voor uw en onze veiligheid en om schade te voorkomen.

Bereikbaarheid

De dorpskernen van Hengevelde en Sint Isidorushoeve zijn tijdens de werkzaamheden minder goed bereikbaar dan u gewend bent. Afhankelijk van welke fase in uitvoering is, worden er delen van de weg afgesloten. Dit betekent dat bestemmingsverkeer moet omrijden of dat u de auto tijdelijk wat verder van uw bestemming af moet parkeren. Winkels en bedrijven aan de N347 zijn tijdens de werkzaamheden mogelijk minder bereikbaar. De aannemer doet er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Omwonenden en aanliggende bedrijven worden via bewonersbrieven en persoonlijk contact op tijd geïnformeerd.