Stikstof

Gepubliceerd op 14 april 2022

Contact

Extern salderen: tijdelijk opgeschort

Vanwege een gerechtelijke uitspraak heeft de provincie extern salderen tijdelijk opgeschort.

Regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven

Op dit moment is het niet meer mogelijk om aan te melden voor de eerste LNV-regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven (opkoopregeling).  De verwachting is dat na de zomer van 2022 het Ministerie van LNV tot vaststelling van de tweede regeling overgaat. Zodra de regeling is vastgesteld en wij ook besluiten tot uitvoering over te gaan, communiceren wij dat op onze website.

Meten is weten

Ieder Natura 2000-gebied heeft per habitattype (zoals droge en natte heide, oude eikenbossen, blauwgraslanden, hoogveenbossen) een eigen grens waarboven de kwaliteit van de natuur te veel wordt aangetast door de hoeveelheid stikstofneerslag. Die grens noemen we de kritische depositiewaarde (KDW). We maken gebruik van de landelijke gegevens van het RIVM en andere bronnen om een goed beeld te krijgen van de uitstoot en neerslag van stikstof. Provincie Overijssel beschikt ook zelf over een uitgebreide digitale database.

AERIUS

AERIUS is een nationaal instrumentarium voor de leefomgeving. Hiermee wordt de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op beschermde natuurgebieden berekend en bijgehouden. AERIUS bestaat uit meerdere onderdelen, elk gericht op een specifieke taak. De provincie gebruikt AERIUS-calculator als instrument voor vergunningverlening en AERIUS Monitor als instrument voor het maken van beleid. Alle informatie over AERIUS vindt u op: www.aerius.nl.

De AERIUS-calculator is ook nodig als u een natuurvergunning wilt aanvragen.

Stikstof nieuwsbrief

Geef u hier op voor onze Stikstof-update.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Aanmelden voor nieuwsbrief