PAS-melders

PAS-melders zijn bedrijven en ondernemers die voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding deden bij de overheid, bijvoorbeeld een melding van een uitbreiding. Zij hoefden daarvoor geen vergunning aan te vragen, een melding van de berekende stikstofbelasting was voldoende. Maar door een uitspraak van de Raad van State in 2019 moeten PAS-melders nu alsnog over een vergunning beschikken. Als gevolg van deze uitspraak zijn PAS-melders in overtreding als de melding die is gedaan wordt uitgevoerd. Hierdoor zijn de PAS-melders buiten hun schuld om in grote onzekerheid gebracht.

Het kabinet heeft beloofd met een oplossing (legaliseren) te komen voor de PAS-melders. Maar daarvoor moet er wel genoeg stikstofruimte zijn. In afwachting van de uitvoering van het legalisatieprogramma van het Rijk heeft de provincie Overijssel er lange tijd voor gekozen om niet actief te handhaven.

Handhavingsverzoeken die de provincie vanaf 2018 van MOB (Mobilisation for the Environment) heeft ontvangen zijn door de provincie herhaaldelijk afgewezen. Maar de rechter heeft in 2022 deze besluiten tot afwijzing van handhavingsverzoeken vernietigd. Het uitgangspunt is volgens de rechterlijke uitspraken: de 'beginselplicht om te handhaven. Dit houdt in dat de overheid tegen een overtreding moet handhaven, tenzij er wat bijzonders aan de hand is. 

Door de uitspraak van de rechter is er geen andere optie dan over te gaan tot handhaving. De provincie Overijssel vindt het erg vervelend dat door overheidsbeleid ondernemers in de knel komen. Daarom zetten we alles op alles om PAS-melders in Overijssel te helpen, met als uiteindelijke doel om te legaliseren.

Handhaving in Overijssel

De provincie kiest er niet zelf voor om handhavend op te treden. Het gaat hier om concrete verzoeken tot handhaving die bij Gedeputeerde Staten zijn gedaan. Bij zo’n verzoek geldt een ‘beginselplicht’ om handhavend op te treden. De handhaving wordt dus gestart, omdat er handhavingsverzoeken zijn gedaan.  In alle andere gevallen handhaaft de provincie niet actief, omdat de provincie vindt dat PAS-melders ondernemers zijn die te goeder trouw hebben gehandeld.  

Oplossingsrichting van provincie

De provincie vindt het vreselijk dat door beleid overheid mensen in de knel zijn gekomen. Daarom zetten we alles op alles om PAS-melders te helpen met als uiteindelijke doel om te legaliseren. Hieronder een overzicht van de stappen die de provincie tot nu toe heeft gezet om de PAS-melders te helpen.   

Aanpak samen met Rijk

In provincie Overijssel schreef op 8 november een brief aan minister Van der Wal over de zorgelijke situatie waarin PAS-melders zich bevinden. In de brief legde de provincie uit alle opties onderzocht te hebben om drastische maatregelen te voorkomen. De minister maakt zich mede naar aanleiding daarvan hard om samen met de provincie Overijssel (nogmaals) een aantal oplossingsrichtingen te onderzoeken om PAS-melders zo spoedig mogelijk te kunnen helpen, met als doel volledige legalisatie.

Nieuws Stikstof

Lees alle nieuwsberichten over stikstof.