Vitaliteit en positieve gezondheid

Gepubliceerd op 28 november 2022

Vitale en gezonde mensen hebben meer energie en kunnen goed voor zichzelf en hun leefomgeving zorgen. Daarom investeren wij in de gezondheid en vitaliteit van Overijsselaars.

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn. Het gaat om goed voor jezelf zorgen en plezier uit het leven kunnen halen. Denk daarbij aan goede voeding, bewegen in de buitenlucht, een fijn sociaal leven en mee kunnen doen in de samenleving. We zorgen ervoor dat inwoners de kans hebben gezond te blijven, gelukkig te zijn en te bewegen. Gewoon lekker in je vel zitten!

Lector Positieve gezondheid

Sandra Van Hogen-Koster is de eerste lector (docent op de hogeschool Saxion) Positieve Gezondheid in Nederland, bij Hogeschool Saxion. Sandra doet vanuit de praktijk onderzoek naar Positieven gezondheid, leefstijl en leiderschap. De kracht van dit onderzoek zit in de nauwe samenwerking tussen Saxion en Medisch Spectrum Twente. Sandra ontwikkelt daarnaast een manier om te werken met Positieve Gezondheid. Volgens haar is de tijd rijp om op een andere manier naar gezondheid te kijken.

In elke regio actief!

Wij helpen professionals en organisaties om te kunnen werken vanuit positieve gezondheid. 'Positieve Gezondheid' kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

In drie regio’s werken we hieraan samen met onze netwerkpartners, zoals gemeenten, GGD, maatschappelijke partners en zorgverzekeringen.

  • Positief Gezond IJsselland
    De Regionale beweging Positief Gezond IJsselland verbindt partijen met elkaar om inwoners en professionals te inspireren en hun kennis en mogelijkheden op het gebied van gezondheid te vergroten. Zodat iedereen in IJsselland bewuste keuzes maakt over de eigen gezondheid.

De provincie Overijssel is de kennisverbinder en netwerkpartner in deze netwerken. Kennis samenbrengen, mensen aan elkaar koppelen en lobby naar de landelijke politiek. Als provincie Overijssel investeren wij in elke regio. Met deze financiële investering kunnen projecten in de regio verder geholpen worden. Samen, stap voor stap, gezondheid naar een hoger plan brengen.

Voorbeeld projecten

Waar is Wally en Sam Sam

Wat moet de huisarts met patiënten die zich melden met gezondheidsklachten waar hij medisch gezien niet veel mee kan? Omdat er andere problemen onder liggen zoals eenzaamheid of schulden. Vaak is er in het sociale domein wel ergens hulp beschikbaar, maar dat is een ingewikkeld zoekplaatje voor huisartsen. Net zoals in het bekende prentenboek Waar is Wally. Ergens op de pagina zit het mannetje met zijn rood-wit gestreepte trui en muts verborgen, maar tussen alle andere poppetjes is Wally vrijwel onvindbaar. Het gelijknamige project in regio Deventer koppelt een sociaal werker (Wally’s) van de gemeente, aan de huisarts. Mensen kunnen er terecht met al hun vragen over zorg en welzijn en de sociaal werker van de gemeente zorgt voor verbinding in de wijk. Zo komen mensen sneller terecht bij de juiste hulp. Inmiddels lopen er al zeven sociaal werkers (Wally’s) van de gemeente in twintig Deventer huisartsenpraktijken rond en het netwerk wil het initiatief verder uitbreiden.
Ook in regio Twente gaat men deze manier van werken inzetten. Zij doen dat onder de vlag van, Sam-Sam. Huisartspraktijken zijn een belangrijke vindplaats. Als achterliggende problemen gezondheidsproblemen veroorzaakt, moet je niet in het medische model blijven hangen. Door mensen vanuit het sociale domein in die huisartsenpraktijk te plaatsen snijdt het mes aan twee kanten. De huisarts wordt ontlast en de inwoner sneller geholpen.

JOGG Twente : Samen gezond gewoon maken

JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Het is uitgegroeid tot een aanpak om de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. In Twente zijn Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Rijssen-Holten en Tubbergen bij het JOGG ‘werknet’ aangesloten.

Boeren aan zet

Het mentaal welzijn van inwoners is belangrijk. Uit cijfers en signalen uit de agrarische- en zorgsector blijkt dat laagdrempelige hulpverlening gericht op boeren en tuinder belangrijk is.
Boeren en tuinders hebben momenteel te maken met enorme veranderingen in de sector, langdurige onzekerheid en financiële druk. Dit gaat niet alleen om mogelijke stoppers, maar ook innovators.
Provincie Overijssel wil in samenwerking met GGD IJsselland en andere zorgpartners deze preventieve zorg stimuleren.
Het gaat hierbij om het eenmalig ondersteunen van activiteiten gericht op laagdrempelige hulpverlening. Maar ook langdurige projecten om de boeren en tuinder te helpen bij hun mentale welzijn.

Buurtgeluk: geen nummer maar mens

In 2010 zette de Deventer voetbalvereniging Helios haar deuren open voor initiatieven uit de wijk. Tuinieren, klaverjassen, samen eten, bewegen voor dementerende ouderen en zelfs een eigen werkwijze 'Lifestyle Change': bij Helios kan het allemaal, en het is een succes.
Een voetbalclub is maatschappelijk vastgoed dat overdag vaak leeg staat. Het zit vaak midden in een dorp of wijk en heeft een vrijwilligersnetwerk. Initiatiefnemers van Buurtgeluk zagen dat de voetbalvereniging moeite had om het hoofd boven water te houden en dat de jeugd- en ouderenzorg vastliep. Zij startten een succesvol project waarbij ze elkaar verder konden helpen.
Inmiddels draait er een professionele organisatie achter de schermen van Buurtgeluk. Zij helpen mensen vitaler te worden, waardoor minder zorg nodig is. Dat gebeurt met voeding en beweging, want ze horen immers bij een sportclub. Niemand wordt daarbij benaderd vanuit een probleem. “De insteek is juist dat we er voor elkaar zijn. Ik vraag talloze keren op een dag: wat zou jíj willen? Zo voelen mensen zich betrokken in plaats van betutteld. Je behandelt ze niet als nummer, maar als mens. Je geeft ze vertrouwen. En dat werkt”, aldus initiatiefnemer Grace Brok.

Sport en vitaliteit

Sporten geeft plezier. Sporten verbindt mensen met elkaar en versterkt de vitaliteit van de inwoners. We ondersteunen en stimuleren Overijsselaars om hun leven lang te bewegen, op hun eigen niveau en met hun eigen doel. We zijn supporter van sport én een van de medespelers in het Overijsselse sportlandschap.

Overijssels Sport- en Beweegakkoord

Vanuit het Overijssels Sport- en Beweegakkoord werken we samen met partners aan een beweegvriendelijke, sportieve en gezonde provincie. Op de website van Sportnetwerk Overijssel (SNO) is het hele Sport- en Beweegakkoord te bekijken. Het sportakkoord legt de lat hoog: in 2025 moet Overijssel in de top 3  staan van de meest beweegvriendelijke, sportieve en gezonde provincies van Nederland.

Op weg daar naartoe zijn vijf thema’s leidend:

  1. Inclusief sporten en bewegen: dat iedereen met plezier mee kan doen met sport en bewegen, zich welkom en geaccepteerd voelt en eigen sportkeuzes kan maken.
  2. Duurzame, toegankelijke en veilige sportinfrastructuur: om een leven lang te bewegen zijn toegankelijke, eigentijdse en duurzame sportaccommodaties nodig. Daarnaast gaat het om een aantrekkelijke, veilige openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen.
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders: toekomstbestendige beweegaanbieders die rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen en trends, zodat elke inwoner van Overijssel met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan deelnemen.
  4. Van jongs af aan vaardig in bewegen: van jongs af aan sport en bewegen aanmoedigen en ontwikkelen van motorische vaardigheden van kinderen. Zodat in Overijssel een gezonde jeugd leeft die plezier heeft in sporten en bewegen.
  5. Topsport en talentontwikkeling die inspireren: meeleven met onze sporters en het ervaren van topsportevenementen hebben een inspirerende en verbindende waarde. Talenten kunnen zich maximaal ontwikkelen.

Sportnetwerk Overijssel voert het sportakkoord uit: zij hebben de regie op de uitvoering, verbinden projecten aan elkaar en zorgen voor borging. SNO is opgericht in het najaar van 2021. Zij krijgen tot einde 2024 subsidie van de provincie. Wil jij ook aan de slag met het Overijsselse Sport- en Beweegakkoord? Of heb je vragen? Neem dan contact op met Sportnetwerk Overijssel (SNO).

Wij stimuleren sport in Overijssel

Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022

De Special Olympics Nationale Spelen maakt deel uit van een wereldwijde beweging in 170 landen, die zich inzet om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door middel van het organiseren van sportevenementen. De Special Olympics Nationale Spelen vonden in Twente plaats van 10 tot en met 12 juni 2022. Met maar liefst 25 sporttoernooien in 14 Twentse gemeenten kwamen atleten en begeleiders naar Twente. Ruim 2.300 sporters met een verstandelijke beperking uit binnen- en buitenland gingen de sportieve strijd aan met elkaar. In handen van de Twentse organisatie die met ruim 2.800 vrijwilliger actief waren werd alles uit de kast gehaald om de sporters een toernooi van hun leven te laten spelen.

Subsidie Overijssel in beweging

Voor activiteiten die bijdragen aan vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen. Lekker sporten en bewegen is belangrijk. Het geeft energie, plezier en is goed voor het lichaam. Provincie Overijssel vindt dan ook dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om mee te (kunnen) doen. Voor iedereen die wel wat ondersteuning kan gebruiken bij een goed idee of initiatief is er een mooie subsidieregeling! Deze subsidie is voor stichtingen, verenigingen, Overijsselse gemeenten of organisaties van gemeentelijk sportbeleid. Uiteraard dragen de initiatieven bij aan de doelen in het Overijsselse Sport-en Beweegakkoord.

Subsidie Overijssel in beweging

De openbare ruimte

De individuele en ongebonden sporter is in opkomst. Veel van deze sporters maken gebruik van de openbare ruimte om te gaan hardlopen, wandelen of fietsen. Het is daarom belangrijk dat de openbare ruimte een beweegvriendelijke omgeving wordt, die uitnodigt tot bewegen.
Van 2019 t/m 2021 waren er meerdere subsidieregelingen Bewegen in de Openbare Ruimte (BOR). Initiatiefnemers konden een plan indienen voor fysieke aanpassingen en activiteiten die bijdroegen aan het benutten van de openbare ruimte voor sporten en bewegen. In totaal werden 43 initiatieven gerealiseerd.