Sociale Ontmoetingsplekken

Sociale Ontmoetingsplekken, zoals dorpshuizen en kulturhusen en andere multifunctionele accommodaties (mfa’s) zoals sport-, cultuur en religieuze instellingen met een ontmoetingsfunctie zijn het kloppende hart van wijken en buurten in Overijssel. Bij deze sociale ontmoetingsplekken ontmoeten mensen elkaar en kunnen ze van elkaar leren. Het is de plek waar goede ideeën ontstaan voor een aantrekkelijke en sociale leefomgeving. Een plek om te sporten, samen activiteiten te doen, naar een goede voorstelling gaan, een boek te halen of gewoon gezellig koffiedrinken. De ontmoetingsplekken vormen ‘het cement van de samenleving’. Daarom ondersteunen wij deze organisaties bij het komen tot eigentijdse sociale ontmoetingsplekken. Zij moeten inspelen op veranderingen, maar dat is niet altijd makkelijk.

Sociale hypotheek

Veel sociale ontmoetingsplekken worstelen met (financiële) uitdagingen als gevolg van de tegenvallers in de coronatijd en de hoge energierekening. De accommodaties doen veelal een beroep op bestaande reserves om de (energie)rekeningen te betalen.

Bij de provincie hebben we de Sociale Hypotheek. Een uniek concept waarbij bijvoorbeeld een dorpshuis een hypotheek krijgt. Overijsselaars investeren met het geld in hun accommodatie, of in de activiteiten die er plaatsvinden. Zij lossen de sociale hypotheek af door zich vrijwillig in te zetten voor nieuwe activiteiten in het belang van de buurt. 

Naar het loket voor de Sociale hypotheek 2023 Verwijst naar een andere website

De sociale hypotheek heeft in 2021 en 2022 ruim 50.000 extra ingezette vrijwilligersuren bij sociale ontmoetingsplekken opgeleverd. Als we dit vertalen naar betaalde arbeid, is dat € 1,5 miljoen. Dat is een verdriedubbeling van de € 750.000 subsidie die Sociale Kwaliteit verleend via 70 sociale hypotheken.

Met de Sociale hypotheek krijgen ontmoetingsplekken een steuntje in de rug. Wij vragen er alleen sociale inspanning van buurtbewoners voor terug.

Afbeelding van de Video Sociale Kwaliteit-Sociale hypotheek

Inspiratie nodig?

Lees meer over hoe anderen de Sociale hypotheek inzetten.

Blog: Sociale ontmoetingsplekken Verwijst naar een andere website

Advies

Meldpunt sociale ontmoetingsplekken

Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK)Verwijst naar een andere website wisselt kennis en kunde uit met sociale ontmoetingsplekken. Zodat ontmoetingsplekken zich verder kunnen ontwikkelen, samen met samenwerkingspartners én de inwoners.

Initiatievencoaches

Lokale initiatieven in Overijssel krijgen een duwtje in de rug. De initiatievencoach stimuleert en helpt inwoners die initiatief willen nemen voor een fijne buurt en een aantrekkelijke leefomgeving. Lees meer over onze initiatievencoaches

Duurzaamheidscoaches

Het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed helpt eigenaren van kleine sociale ontmoetingsplekken om hun gebouw(en) te verduurzamen. Met advies en ondersteuning op maat begeleiden duurzaamheidscoaches eigenaren bij het verduurzamen van de accommodatie. Lees meer over het ontzorgingsprogrammaVerwijst naar een andere website.

Kennisuitwisseling

Kennis en kunde

Helpen en ondersteuning bij het komen tot eigentijdse sociale ontmoetingsplekken. Het gaat hierbij om dorpshuizen, kulturhusen en multifunctionele accommodaties. Zij moeten inspelen op veranderingen, maar dat is niet altijd makkelijk. Daarom investeren wij in kennis en kunde voor sociale ontmoetingsplekken. Zodat ontmoetingsplekken zich verder kunnen ontwikkelen, samen met samenwerkingspartners, vrijwilligers én de inwoners. Denk daarbij aan Webinars, bijeenkomsten en kennisuitwisseling. Samen voor elkaar.

Afbeelding van het begin van de video 'Module Vrijwilligers'

In 2022 is samen met Saxion Hogeschool en Onze Gebouwen een leergang ontwikkeld. Speciaal voor bestuurders, managers of beheerders van sociale ontmoetingsplekken. Denk daarbij aan kulturhuzen, dorpshuizen en sportaccommodaties, die veel werken met vrijwillige inzet. De leergang bestaat uit de modules:

  • Programmeren
  • Basis op orde
  • Communicatie
  • Vrijwilligers

Na deze vier kennismodules hebben deelnemers veel nieuwe kennis en laten zij de ontmoetingsplek weer bloeien. Uiteraard wordt onder de deelnemers ook veel kennis uitgewisseld.