Wonen en woningmarkt

Gepubliceerd op 8 oktober 2021

De druk op de Overijsselse woningmarkt is hoog. De woningtekorten en huizenprijzen lopen zorgwekkend op. Daardoor kost het steeds meer moeite om een geschikte huur- of koopwoning te vinden. Het is hard nodig dat er de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd worden. Naast nieuwbouw werken we gezamenlijk aan andere manieren om de dynamiek en slaagkansen op de woningmarkt te vergroten. De druk op de woningmarkt is niet de enige uitdaging. Ook het duurzaam en energiezuinig maken van bestaande woningen vraagt veel aandacht. Net als het geschikt maken van leegstaande gebouwen voor bewoning. Daarnaast vraagt huisvesting van doelgroepen, zoals starters en ouderen, onze specifieke aandacht. Tot slot neemt wonen een belangrijke plek in als factor binnen onze andere regionale opgaven, zoals de verstedelijkingsopgave en de vitaliteit van onze dorpen en kleine kernen.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038 499 80 90
E-mail: postbus@overijssel.nl

Woonagenda’s 2021-2025

Op 25 maart 2021 ondertekenden gemeenten en provincie de regionale Woonagenda’s Twente en West-Overijssel. In deze Woonagenda’s schetsen wij de gezamenlijke inzet. Hieraan helpen mee: woningcorporaties, marktpartijen en andere partners zoals bouwers en ontwikkelaars. De Woonagenda’s zijn het kader en kompas op de Overijsselse woningmarkt: waar werken we met elkaar naartoe en hoe gaan we dat samen doen?

De Woonkeuken

De Woonkeuken is het netwerk van onze partners die zich bezighouden met de toekomst van wonen in Overijssel. Wij hebben de Woonkeuken ingesteld als platform voor vrije uitwisseling van kennis en ideeën, gericht op beleidsontwikkeling en planvorming voor een passend en duurzaam woningaanbod nu en in de toekomst. Ook kan de Woonkeuken opdracht verlenen voor vernieuwende projecten en experimenten.
Nieuwsgierig naar dit netwerk? Neem een kijkje op Woonkeuken Overijssel. Daar staan artikelen, goede voorbeelden, filmpjes en meer.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de Woonkeuken? Actief meedoen? Meld je dan aan via een mailtje naar woonkeuken@overijssel.nl.

Recreatieparken

Overijssel heeft veel recreatieparken als vakantieverblijf. Daarop mag niet het hele jaar door gewoond worden. Dat is alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen. De provincie wil recreatieparken waar het minder goed mee gaat, weer een bloeiende toekomst bieden als recreatiebedrijf. Daarvoor heeft zij het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel in het leven geroepen. Dit centrum ondersteunt gemeenten om samen met eigenaren van minder goed lopende parken, te verkennen wat daarvoor nodig is. En in gevallen dat dit er niet in zit, wordt samen bekeken hoe een park kan worden omgevormd naar een andere functie, bijvoorbeeld (kleine) woningen. Om óf de verbetering, óf de verandering, te kunnen betalen, krijgt het park maximaal 10 jaar de tijd om daarvoor het benodigde geld te verdienen. In die periode kan het park daarvoor een andere functie krijgen.