Wonen en woningmarkt

Gepubliceerd op 14 april 2021

De druk op de Overijsselse woningmarkt is hoog. De woningtekorten en huizenprijzen lopen zorgwekkend op. Daardoor kost het steeds meer moeite om een geschikte huur- of koopwoning te vinden. Het is dan ook hard nodig dat er de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd worden. Naast nieuwbouw werken we gezamenlijk ook aan andere manieren om de dynamiek en slaagkansen op de woningmarkt te vergroten. De druk op de woningmarkt is echter niet de enige uitdaging. Ook het duurzaam en energiezuinig maken van bestaande woningen vraagt veel aandacht. Net als het geschikt maken van leegstaande gebouwen voor bewoning. Daarnaast vraagt huisvesting van doelgroepen, zoals starters en ouderen, onze specifieke aandacht. Tot slot neemt wonen een belangrijke plek in als factor binnen onze andere regionale opgaven, zoals de verstedelijkingsopgave en de vitaliteit van onze dorpen en kleine kernen.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038 499 80 90
E-mail: postbus@overijssel.nl

Recreatieparken

Overijssel heeft veel campings en recreatieparken als vakantieverblijf. Daar mag niet het hele jaar (permanent) gewoond worden. Dat is alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen. De provincie wil de recreatieparken waar het minder goed mee gaat, een betere toekomst bieden. Daarom hebben gemeenten meer ruimte gekregen voor verbetermaatregelen. Maar dan moet zo’n recreatiepark inderdaad voldoende kansen hebben op een blijvend beter verblijfsklimaat en bedrijfsvoering. Om dit mogelijk te maken, kan tijdelijk een andere functie voor maximaal 10 jaar worden toegestaan. Denk dan aan tijdelijke (kleine) woningen, bijvoorbeeld voor doelgroepen. Met de inkomsten daaruit kan het vakantiepark daarna weer nieuw leven worden ingeblazen. Lukt dit niet, dan komt het park in aanmerking voor opheffing, of eventueel voor omzetting naar woningen. Deze mogelijkheid is er ook voor solitaire recreatiewoningen; dat zijn recreatiewoningen die niet op een park staan.

De Woonkeuken

De Woonkeuken is het netwerk van onze partners die zich bezighouden met de toekomst van wonen in Overijssel. Wij hebben de Woonkeuken ingesteld als platform voor vrije uitwisseling van kennis en ideeën, gericht op beleidsontwikkeling en planvorming voor een passend en duurzaam woningaanbod nu en in de toekomst. Ook kan de Woonkeuken opdracht verlenen voor vernieuwende projecten en experimenten.
Nieuwsgierig naar dit netwerk? Neem een kijkje op Woonkeuken Overijssel. Daar staan artikelen, goede voorbeelden, filmpjes en meer.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de Woonkeuken? Actief meedoen? Meld je dan aan via een mailtje naar woonkeuken@overijssel.nl.

Woonagenda’s 2021-2025

Op 25 maart 2021 zijn de regionale Woonagenda’s Twente en West-Overijssel feestelijk ondertekend door gemeenten en provincie. In deze Woonagenda’s schetsen gemeenten en provincie de gezamenlijke inzet, gevoed met inbreng van woningcorporaties, marktpartijen en andere partners zoals bouwers en ontwikkelaars. De Woonagenda’s zijn het kader en kompas op de Overijsselse woningmarkt: waar werken we met elkaar naartoe en hoe gaan we dat samen doen?