Ruimtelijke kwaliteit

Gepubliceerd op 11 december 2020

Wat is ruimtelijke kwaliteit?

Dat is alles wat ruimte geschikt maakt voor mens, plant en dier. De juiste ontwikkeling op de juiste plek, en op de juiste manier ingepast in de omgeving. Niet alleen goed gebruik van de omgeving is belangrijk, maar ook de beleving en de betekenis. En ook de effecten voor andere plekken en voor volgende generaties.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038 499 80 90
E-mail: postbus@overijssel.nl

Ruimtelijke ontwikkelingen in de groene omgeving

Het Overijssels buitengebied is een aantrekkelijk mozaïek van landbouwbedrijven, rivieren, beken en plassen, landgoederen, waardevolle natuur, karakteristieke landschappen, buurtschappen, verspreide bebouwing en recreatiemogelijkheden. Vooral inwoners, bedrijven en organisaties zorgen voor de dynamiek en ontwikkeling in de groene omgeving.

Er is dan ook ruimte voor ontwikkelingen die:

  • geen risico vormen voor beschermde waarden, zoals natuur en water,
  • passen bij de ontwikkelrichting van de plek (landbouw, natuur of mix),
  • zuinig omgaan met ruimte (meervoudig gebruik, hergebruik, transformatie, etc.),
  • zorgvuldig omgaan met de kwaliteiten van het gebied en deze versterkt.

Ontwerpadvies nodig?

Ruimtelijke kwaliteit is een creatief proces. Partners, bewoners en ontwerpers kunnen helpen met het ‘verbinden en verbeelden'. Het Atelier Overijssel organiseert op aanvraag werkateliers voor gemeenten en waterschappen.

Je kunt ook contact opnemen met één van onze provinciale ruimtelijke ontwerpers.