Omgevingsvisie Overijssel

Gepubliceerd op 21 december 2021

De Omgevingsvisie schetst onze visie op de ruimte in Overijssel. Onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur komen aan bod. Ons beleid voor de fysieke leefomgeving staat in dienst van de sociaal-economische ontwikkeling van Overijssel.

In de Omgevingsverordening staan de regels die bij deze plannen en ideeën gelden. Gemeenten houden daarmee rekening in hun bestemmingsplannen.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038 499 80 90
E-mail: omgevingsvisie@overijssel.nl

Op weg naar een Nieuwe Omgevingsvisie

Er gebeurt veel in Overijssel. We moeten bijvoorbeeld aan de slag met de klimaatopgave, nieuwe energie en woningbouw. Daarom actualiseren we onze Omgevingsvisie ieder jaar, zodat deze up to date blijft. Inmiddels gebeurt er zoveel, dat we toe zijn aan een Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel. Die gaat in 2022 de huidige Omgevingsvisie Overijssel vervangen. En daar hebben we iedereen bij nodig, want Overijssel is van ons allemaal.

Video Omgevingsvisie Overijssel

Link naar YouTube video: Omgevingsvisie Overijssel

Actualisatie 2021

Met deze Actualisatie brengen we onze Omgevingsvisie en
Omgevingsverordening in overeenstemming met de eisen van de nieuwe
Omgevingswet. Dat doen we ‘beleidsarm’: eerder vastgesteld beleid
wordt verwerkt in de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. In de
visie doen we een beperkt aantal aanpassingen. De geldende
Omgevingsverordening moet worden vervangen door een nieuwe, omdat
de huidige verordening vervalt als de Omgevingswet in werking treedt.

Op 15 december 2021 hebben Provinciale Staten ingestemd met het
Statenvoorstel Gewijzigde vaststelling actualisatie Omgevingsvisie en
Omgevingsverordening 2021, en met het Statenvoorstel Gewijzigde
vaststelling tussentijdse actualisatie Omgevingsverordening 2020 & 2021. De nieuwe Omgevingsverordening 2021 gaat gelden op 1 juli 2022. Dat is het moment dat de nieuwe Omgevingswet in werking treedt.

Bekijk:

Deze documenten hebben vanaf 27 mei 2021 zes weken ter inzage gelegen. Beide ontwerpen zijn nog steeds in te zien in de planviewer.

Daar staat ook de geconsolideerde versie van de Omgevingsvisie, waarin u kunt zien hoe de Omgevingsvisie er uitziet na verwerking van de  voorgestelde wijzigingen. Let op: aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend.

Omgevingsvisie digitaal

De Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening staan allebei in een digitale kaart (plan-viewer). Daarop kun je aanklikken welk gebied jouw interesse heeft. In deze plan-viewer staan ook alle andere vastgestelde plannen over de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, zoals de jaarlijkse Actualisatierondes.

Plan-viewer van alle digitale documenten van de omgevingsvisie en de omgevingsverordening

Hoe werkt de digitale kaart?

Gebruik de links naar de YouTube-filmpjes om te kijken hoe de kaart werkt. Let op: de viewer werkt het beste met Edge chromium, Chrome en Firefox.