Omgevingsvisie Overijssel

Gepubliceerd op 16 september 2020

De Omgevingsvisie schetst onze visie op de ruimte in Overijssel. Onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur komen aan bod. Ons beleid voor de fysieke leefomgeving staat in dienst van de sociaal-economische ontwikkeling van Overijssel.

In de Omgevingsverordening staan de regels die bij deze plannen en ideeën gelden. Gemeenten houden daar, als het goed is, in hun bestemmingsplannen rekening mee.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038 499 80 90
E-mail: omgevingsvisie@overijssel.nl

Omgevingsverordening

In de Omgevingsverordening staan de regels die bij de Omgevingsvisie Overijssel horen. Gemeenten en waterschappen krijgen zoveel mogelijk ruimte om binnen die regels hun plannen te maken. Wat ergens anders al is geregeld, bijvoorbeeld door het Rijk, staat er niet in.

Omgevingsverordening

Overstromingsrisicoparagraaf

Beoordeel het overstromingsrisico voor een gebied om te kijken of u een overstromingsrisicoparagraaf nodig hebt.

Actualisatie 2019-2020

De provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening worden actueel gehouden met een jaarlijkse actualisatieronde. Eerder vastgestelde beleidswijzigingen worden dan verwerkt

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp van de Actualisatie 2019-2020 op 1 september 2020 vastgesteld. Deze ligt ter inzage vanaf 17 september 2020. Bekijk het ontwerp online op ruimtelijke plannen of in de planviewer.

Omgevingsvisie digitaal

De Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening staan allebei in een digitale kaart (plan-viewer). Daarop kunt u aanklikken welk gebied uw interesse heeft. In deze plan-viewer staan ook alle andere plannen over de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, zoals de (afgeronde) Actualisatie 2017/2018 en de lopende Actualisatie 2018/2019.

Plan-viewer van alle digitale documenten van de omgevingsvisie en de omgevingsverordening

Hoe werkt de digitale kaart?

Gebruik de links naar de YouTube-filmpjes om te kijken hoe de kaart werkt.