Omgevingsvisie Overijssel

Gepubliceerd op 6 juli 2020

De Omgevingsvisie schetst onze visie op de ruimte in Overijssel. Onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur komen aan bod. Ons beleid voor de fysieke leefomgeving staat in dienst van de sociaal-economische ontwikkeling van Overijssel.

In de Omgevingsverordening staan de regels die bij deze plannen en ideeën gelden. Gemeenten houden daar, als het goed is, in hun bestemmingsplannen rekening mee.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038 499 80 90
E-mail: omgevingsvisie@overijssel.nl

Omgevingsverordening

In de Omgevingsverordening staan de regels die bij de Omgevingsvisie Overijssel horen. Gemeenten en waterschappen krijgen zoveel mogelijk ruimte om binnen die regels hun plannen te maken. Wat ergens anders al is geregeld, bijvoorbeeld door het Rijk, staat er niet in.

Omgevingsverordening

Overstromingsrisicoparagraaf

Beoordeel het overstromingsrisico voor een gebied om te kijken of u een overstromingsrisicoparagraaf nodig hebt.

Actualisatie 2018-2019

De provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening worden actueel gehouden met een jaarlijkse actualisatieronde. Eerder vastgestelde beleidswijzigingen worden dan verwerkt.

Provinciale Staten hebben de Actualisatie 2018-2019 op 13 november 2019 gewijzigd vastgesteld. Deze Actualisatie treedt 1 december 2019 in werking. De vastgestelde stukken vindt u in de planviewer. Daar staan ook de vorige Actualisaties, de geconsolideerde versies van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Daarin staan de doorlopende teksten zoals die er na het doorvoeren van deze en voorgaande wijzigingen uit zien.

Vooruitblik

De Actualisatie 2019/2020 staat al in de steigers, en staat in het teken van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet vraagt om aanpassing van de Omgevingsvisie. En om het omzetten van de bestaande Omgevingsverordening in een nieuwe, die tegelijk met de Omgevingswet in werking moet treden. De vaststelling van de Actualisatie 2019/2020 staat gepland voor eind 2020.

Omgevingsvisie digitaal

De Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening staan allebei in een digitale kaart (plan-viewer). Daarop kunt u aanklikken welk gebied uw interesse heeft. In deze plan-viewer staan ook alle andere plannen over de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, zoals de (afgeronde) Actualisatie 2017/2018 en de lopende Actualisatie 2018/2019.

Plan-viewer van alle digitale documenten van de omgevingsvisie en de omgevingsverordening

Hoe werkt de digitale kaart?

Gebruik de links naar de YouTube-filmpjes om te kijken hoe de kaart werkt.