Omgevingsvisie Overijssel

Gepubliceerd op 9 februari 2021

De Omgevingsvisie schetst onze visie op de ruimte in Overijssel. Onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur komen aan bod. Ons beleid voor de fysieke leefomgeving staat in dienst van de sociaal-economische ontwikkeling van Overijssel.

In de Omgevingsverordening staan de regels die bij deze plannen en ideeën gelden. Gemeenten houden daarmee rekening in hun bestemmingsplannen.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038 499 80 90
E-mail: omgevingsvisie@overijssel.nl

Omgevingsverordening

In de Omgevingsverordening staan de regels die bij de Omgevingsvisie Overijssel horen. Gemeenten en waterschappen krijgen zoveel mogelijk ruimte om binnen die regels hun plannen te maken. Wat ergens anders al is geregeld, bijvoorbeeld door het Rijk, staat er niet in.

Omgevingsverordening

Overstromingsrisicoparagraaf

Beoordeel het overstromingsrisico voor een gebied om te kijken of je een overstromingsrisicoparagraaf nodig hebt.

Actualisatie 2019-2020

De provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening maken we eens per jaar actueel. Dan verwerken wij eerder vastgestelde beleidswijzigingen.

Naar verwachting stellen Provinciale Staten de Actualisatie 2019/2020 vast op 3 maart 2021. De vast te stellen documenten zijn te vinden via de planviewer.

Omgevingsvisie digitaal

De Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening staan allebei in een digitale kaart (plan-viewer). Daarop kun je aanklikken welk gebied jouw interesse heeft. In deze plan-viewer staan ook alle andere plannen over de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, zoals de (afgeronde) Actualisatie 2017/2018 en de lopende Actualisatie 2018/2019.

Plan-viewer van alle digitale documenten van de omgevingsvisie en de omgevingsverordening

Hoe werkt de digitale kaart?

Gebruik de links naar de YouTube-filmpjes om te kijken hoe de kaart werkt. Let op: de viewer werkt het beste met Edge chromium, Chrome en Firefox.