Omgevingsvisie Overijssel

Gepubliceerd op 21 april 2021

De Omgevingsvisie schetst onze visie op de ruimte in Overijssel. Onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur komen aan bod. Ons beleid voor de fysieke leefomgeving staat in dienst van de sociaal-economische ontwikkeling van Overijssel.

In de Omgevingsverordening staan de regels die bij deze plannen en ideeën gelden. Gemeenten houden daarmee rekening in hun bestemmingsplannen.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038 499 80 90
E-mail: omgevingsvisie@overijssel.nl

Op weg naar een Nieuwe Omgevingsvisie

Er gebeurt veel in Overijssel. We moeten bijvoorbeeld aan de slag met de klimaatopgave, nieuwe energie en woningbouw. Daarom actualiseren we onze Omgevingsvisie ieder jaar, zodat deze up to date blijft. Inmiddels gebeurt er zoveel, dat we toe zijn aan een Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel. Die gaat in 2022 de huidige Omgevingsvisie Overijssel vervangen. En daar hebben we iedereen bij nodig, want Overijssel is van ons allemaal.

Op weg naar een Nieuwe Omgevingsvisie

Actualisatie 2019-2020

De provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening maken we eens per jaar actueel. Dan verwerken wij eerder vastgestelde beleidswijzigingen.

Provinciale Staten hebben de Actualisatie 2019/2020 vastgesteld op 3 maart 2021. De vastgestelde documenten zijn te vinden via de planviewer.

Omgevingsvisie digitaal

De Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening staan allebei in een digitale kaart (plan-viewer). Daarop kun je aanklikken welk gebied jouw interesse heeft. In deze plan-viewer staan ook alle andere vastgestelde plannen over de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, zoals de jaarlijkse Actualisatierondes.

Plan-viewer van alle digitale documenten van de omgevingsvisie en de omgevingsverordening

Hoe werkt de digitale kaart?

Gebruik de links naar de YouTube-filmpjes om te kijken hoe de kaart werkt. Let op: de viewer werkt het beste met Edge chromium, Chrome en Firefox.