Bossenstrategie

Gepubliceerd op 24 november 2022

Bomen zijn een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving en de natuur. Veel planten en dieren leven in en rondom bomen. Ook horen bomen bij veel van onze Overijsselse landschappen, zoals het coulissenlandschap in Twente en Salland of de historische landgoederen. Bomen slaan het broeikasgas CO2 op, daarom spelen ze een belangrijke rol bij het beperken van klimaatverandering. En we hebben ze graag om ons heen op de plekken waar we wonen en werken. Want bomen zorgen bijvoorbeeld voor verkoeling in steden en dorpen. Veel mensen recreëren, sporten en ontspannen ook graag in de buurt van bomen en bossen.

Contact

Wilt u meer weten over hoe er bos bij komt in Overijssel, dan kunt u het document 'Bossenstrategie' opvragen via:

E-mail: bossenstrategie@overijssel.nl

De komende jaren komen er bomen en bossen bij in Overijssel. De provincie doet dat, samen met partners op twee manieren

Bossenstrategie

Rijk en de provincies hebben in 2020 een bossenstrategie gemaakt.

Daarin is de ambitie opgenomen dat er in 10 jaar 37.000 hectare bos bij komt in Nederland; dat is maar liefst 10% extra bos. Met meer bomen leggen we meer CO2 vast en bevorderen we de biodiversiteit. Onderdeel van de bossenstrategie is ook dat we voor de bomen die we kappen in Natura 2000-gebieden ergens anders nieuwe bomen planten. Bomen of delen van een bos kappen is soms nodig voor bijzondere planten en dieren die alleen in open gebieden leven, zoals heidevelden of hoogveen. We willen daarmee het leefgebied van die soorten versterken en vergroten.

Animatie Biodiversiteit

De compensatie voor die kap wordt meegenomen bij de aanleg van de 37.000 hectare nieuw bos.

Elke provincie maakt een uitwerking van de landelijke bossenstrategie. De uitgangspunten van de Overijsselse bossenstrategie zijn dit jaar vastgesteld.

Eerste uitwerking Bossenstrategie Provincie Overijssel

Daarmee kan worden gewerkt aan de aanleg van de eerste 60 hectare nieuw bos in Overijssel. Augustus 2022 ligt er een plan hoe de Overijsselse bossenstrategie wordt uitgevoerd.

Nieuws

Iedereen een Boom

De provincie besloot in 2018 dat er voor iedere Overijsselse inwoner één boom geplant moet worden. Dat betekent 1,1 miljoen extra bomen in Overijssel. We willen hiermee de  effecten van klimaatverandering  verminderen, de biodiversiteit versterken en liefde voor bomen bewerkstelligen. Lees meer op 1.100.000 bomen erbij in Overijssel - Iedereen een boom.

Het project Iedereen een Boom is een samenwerking tussen de provincie, Natuur en Milieu Overijsel en Landschap Overijssel. Iedereen een Boom ontwikkelt en steunt plannen om nieuwe bomen te planten. Daarbij kijken we wat inwoners en maatschappelijke initiatieven zelf kunnen doen. We hebben oog voor het landschap en houden rekening met inzet op kringloopeconomie, betere omstandigheden voor planten, dieren en insecten, het vastleggen van CO2 en we willen de provincie zo mooi mogelijk inrichten.

We roepen iedereen in Overijssel op om zelf geplante bomen aan te melden: Geplante bomen - Iedereen een boom

Alle nieuwe bomen tellen mee!! Er zijn ook andere manieren om betrokken te zijn: op de website kun je ook grond beschikbaar stellen voor aanplant, ideeën indienen, meehelpen met plantacties of financiering bieden om bomen te planten. Iedereen een Boom wil heel Overijssel enthousiast maken over bomen en mensen activeren om bomen te planten in hun eigen omgeving. Doe jij mee?