Invasieve exoten bestrijden in Overijssel

Op steeds meer plekken zien we plant- en diersoorten die hier van nature niet thuishoren. Deze soorten hebben Nederland niet altijd op eigen kracht bereikt, maar zijn hier ook dankzij mensen gekomen. Deze soorten noemen we 'invasieve exoten'. Exoten kunnen soorten die hier van nature wel thuishoren overwoekeren. Ze kunnen ook ziekten meebrengen, dijken ondergraven of andere problemen met zich meebrengen.

Lijst met invasieve exoten

In meerdere Europese landen zijn invasieve exoten een probleem. De Europese Unie stelde een lijst op met invasieve soorten (de Unielijst). Om verspreiding en problemen van deze soorten te voorkomen of te verminderen stelde de Europese Unie wettelijke regels op. Deze wettelijke regels verplichten landen om maatregelen te nemen voor soorten die op deze lijst staan. Deze lijst is dynamisch; er kunnen soorten worden toegevoegd en verwijderd. De provincies moeten deze wettelijke regels voor een belangrijk deel uitvoeren.

Wat doet Overijssel aan invasieve exoten?

De provincie schrijft een plan van aanpak waarin staat hoe de provincie verspreiding en problemen van invasieve exoten wil voorkomen of verminderen. Dit plan van aanpak stemmen we af met onze partners. Wanneer dit plan klaar is, kunt u het inzien via deze website.

Overlast van de Eikenprocessierups

Lees alle informatie over de bestrijding van de eikenprocessierups in Overijssel.

Vragen en antwoorden over invasieve exoten