Balans tussen natuur en economie

De natuur geeft ons veel. Denk aan schoon water, een vruchtbare bodem, frisse lucht en een mooie leefomgeving. Natuur verhoogt daarmee onze welvaart. Het is daarom belangrijk dat we de natuur duurzaam gebruiken en geld in haar blijven investeren. De belangen van onze economie en de natuur verschillen nogal eens van elkaar. Toch kunnen frisse ideeën de economie en natuur elkaar versterken. Samen met onze partners werken we aan een goede balans tussen beleven, benutten en beschermen van natuur.

Landbouw voor en met de natuur

Landbouw is sterk afhankelijk van wat de natuur te bieden heeft. Via het programma Agro&Food willen we ondernemers in Overijssel stimuleren om rekening te houden met de natuur op en rond hun landbouwbedrijf. Dit heet natuurinclusieve landbouw. Samen met partners voeren we een aantal acties uit. Dit doen onder de noemer van “natuurrijk ondernemen”.

Natuurrijk ondernemen in kansrijke gebieden

In- en vlakbij natuurgebieden willen we nieuwe ideeën voor natuur- en landschapsinclusieve landbouw stimuleren. Ondernemers krijgen de kans om hun ideeën uit te werken en toe te passen.

Stimuleren van voedselbossen

We ondersteunen ondernemers die met een voedselbos willen beginnen. We doen dit door hen trainingen en cursussen over voedselbossen aan te bieden. In voedselbossen wordt landbouw met natuur gecombineerd voor een duurzame voedselproductie. In een voedselbos worden noten, fruit en andere eetbare gewassen verbouwd.

Extra randen van akkers en weilanden natuurvriendelijk beheerd

Als boeren bij randen van akkers en graslanden geen bemesting en bestrijdingsmiddelen gebruiken, kunnen insecten en dieren er voedsel vinden. Dit heet natuurvriendelijk beheer. Wij willen 150 kilometer extra randen die natuurvriendelijk worden beheerd. Boeren die hier aan mee werken, krijgen hier subsidie voor via de subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer (SKNL).

Cursussen natuurbeheer voor ondernemers

We willen ondernemers aanmoedigen om een cursus voor natuurbeheer en ondernemerschap te volgen om hun kennis te vergroten. Hiermee kunnen ze voor een eigen bedrijf een plan maken om natuurvriendelijk te werken.

Nieuwe mogelijkheden testen

Sommige ideeën en plannen voor de inrichting van het platteland hebben voordelen voor zowel de natuur als de economie. Niet altijd voldoen deze ideeën aan bestaande regels en afspraken. Daarom zoeken we binnen de mogelijkheden van onze wetten naar manieren om toch aan de slag te kunnen met deze ideeën. We kunnen bijvoorbeeld de spelregels in en rond het Natuur Netwerk Nederland aanpassen. Zo kunnen we nieuwe mogelijkheden uitproberen.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

In het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkten het Rijk en provincies aan minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling. Het PAS mag niet meer als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruiktVerwijst naar een andere website. Samen met het Rijk werken we aan het in beeld brengen van de precieze gevolgen, het waar mogelijk vinden van oplossingen en het realiseren van een nieuwe toekomstbestendige stikstofaanpak.