Hoe werkt pachten van de provincie Overijssel

Gepubliceerd op 13 juni 2022

De pachtwet valt sinds 2007 voor een groot deel onder het Burgerlijk Wetboek. Pachtnormen worden jaarlijks aangepast. Een gespecialiseerd kantoor (rentmeesterij) regelt de pachtzaken voor Overijssel.

Van Ameyde voert het tijdelijk beheer van gronden uit.

Aanmelden voor pacht

  • Je kunt je ieder jaar opgeven van 1 juli tot en met 30 september.
  • Je meldt je aan voor het aankomende jaar
  • Aanmelding betekent niet dat je automatisch recht op pachten hebt. Je laat met je aanmelding weten dat je interesse hebt.
  • De provincie kan ook op andere manieren kandidaten zoeken voor uitgifte van pachtgronden.
  • Vragen over Pacht? neem contact op met Van Ameyde

Hoe lang kun je pachten?

  • Een perceel wordt maximaal 3 jaar aan dezelfde pachter verpacht.
  • Er is geen automatisch recht op 3 jaar pacht, het kan ook beperkt zijn tot 1 of 2 jaar.

Hoe weet je of je in aanmerking komt?

Rentmeesterskantoor Van Ameyde laat elke aanmelder weten of hij in aanmerking komt voor uitgifte in pacht. Ook stelt het kantoor de pachtovereenkomsten op.

Wet- en regelgeving

In het Beleid- en uitvoeringskader tijdelijk beheer staat alle informatie over het pachten van Overijsselse gronden. Het beleidsstuk kan hier en daar iets aangepast worden (dit heet maatwerk pachter).


Contact

Van Ameyde

Telefoon: 085 006 99 54
E-mail: info@pachtloket.net