POP3 - Plattelandsontwikkeling

Gepubliceerd op 2 februari 2022

Werk je aan de ontwikkeling van het platteland namens een natuur- en landschapsorganisatie, namens de overheid of als agrariër? Dan kun je wellicht gebruik maken van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

POP3 is onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Hiermee werkt de Europese Unie aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. De oorspronkelijke looptijd van 2014-2020 is met 2 jaar verlengd, dus tot eind 2022. Per 1 januari 2023 gaat het nieuwe programma van start: het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Dit plan is nog in ontwikkeling. Provincie Overijssel is hierbij intensief betrokken. Het NSP valt onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU.

De volgende prioriteiten staan centraal:

  • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
  • Jonge boeren
  • Natuur en landschap
  • Verbetering van waterkwaliteit
  • LEADER (lokale initiatieven)

Meer informatie over POP3 lees je op de website van het Regiebureau POP.

LEADER

De LEADER aanpak stimuleert samenwerking en innovatie van onderop. Dit betekent dat plannen en projecten starten vanuit de samenleving.

In Overijssel zijn 4 LEADER-gebieden aangewezen. In deze gebieden kan een project in aanmerking komen voor subsidie. Op onderstaande pagina's vind je ook de Lokale Ontwikkelingsstrategieën van de gebieden.

Subsidie aanvragen

Op onze subsidiepagina staat (onder het kopje 'Europese regelingen (POP3)') een overzicht van alle regelingen.

Per regeling staat genoemd welke kosten voor subsidie in aanmerking komen en hoe je de subsidie kunt aanvragen. Een belangrijke voorwaarde voor de subsidie is dat sprake moet zijn van cofinanciering door minimaal één nationale publieke partij. Alle benodigde formulieren vind je op mijn.rvo.nl/pop3-subsidies.

Subsidie afhandeling

Als je een aanvraag indient voor Samenwerking LEADER dan vindt de afhandeling van uw aanvraag plaats door RvO.nl. Als je een aanvraag indient voor Uitvoering LEADER projecten dan vindt de afhandeling van uw aanvraag plaats via het POP3-webportal van Stimulus. Op beide websites krijg je een persoonlijke omgeving waar je de voortgang van de afhandeling van je aanvraag kunt volgen.

Voorgenomen openstellingen 2022 POP3

Visualisatie openstellingen POP3

  • Regeling Niet Productieve investeringen Water wordt opengesteld van 1 april tot en met 31 mei 2022.
  • Regeling Niet productieve investeringen Stikstof wordt opengesteld van 18 april tot en met 17 juni 2022.
  • Regeling LEADER-uitvoering van projecten is doorlopend opengesteld en sluit op 31 december 2022, of wanneer er geen budget meer beschikbaar is.
  • Regeling LEADER-samenwerking is doorlopend opengesteld en sluit op 31 december 2022, of wanneer er geen budget meer beschikbaar is. Voor de Regeling Jonge landbouwers is momenteel nog geen nieuwe openstelling gepland. Meer informatie over de regeling staat op de website van RVO.

Ga naar de subsidiepagina

Interactieve instructievideo

Heeft u een POP3- of LEADER-subsidie? RvO heeft hiervoor een interactieve instructievideo gemaakt. In de video krijg je uitleg over de uitvoering, administratie en verplichtingen van uw subsidie. Je ziet bijvoorbeeld hoe je een eindrapportage maakt of waar je je vragen stelt als je er niet uitkomt.

Ga naar de interactieve instructievideo


Contact

Vragen over POP3

Henk Egberts
Telefoon: 038 499 75 22
E-mail: ghbh.egberts@overijssel.nl

Programmamanagement

Anita te Riet
Telefoon: 038 499 75 11
E-mail: a.t.riet@overijssel.nl

Regeling POP3-subsidies provincie Overijssel

De volledige tekst van deze regeling staat op decentrale.regelgeving.overheid.nl.

Video ''De kracht van LEADER in Overijssel’

Afbeelding voor de video 'De kracht van LEADER in Overijssel’