POP3 - Plattelandsontwikkeling

Gepubliceerd op 21 december 2020

Werk je aan de ontwikkeling van het platteland namens een natuur- en landschapsorganisatie, namens de overheid of als agrariër? Dan kun je wellicht gebruik maken van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

POP3 loopt van 2014 tot 2020 en is onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Hiermee werkt de Europese Unie aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. De volgende prioriteiten staan centraal:

  • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
  • Jonge boeren
  • Natuur en landschap
  • Verbetering van waterkwaliteit
  • LEADER (lokale initiatieven)

Meer informatie over POP3 lees je op de website van het Regiebureau POP.

LEADER

De LEADER aanpak stimuleert samenwerking en innovatie van onderop. Dit betekent dat plannen en projecten starten vanuit de samenleving.

In Overijssel zijn 4 LEADER-gebieden aangewezen. In deze gebieden kan een project in aanmerking komen voor subsidie. Op onderstaande pagina's vind je ook de Lokale Ontwikkelingsstrategieën van de gebieden.

Subsidie aanvragen

Op onze subsidiepagina staat - onder het kopje Europese regelingen (POP3) - een overzicht van alle regelingen.

Per regeling staat vermeld welke kosten voor subsidie in aanmerking komen en hoe je de subsidie kunt aanvragen. Een belangrijke voorwaarde voor de subsidie is dat sprake moet zijn van co-financiering door minimaal één nationale publieke partij.

Een uitgebreide uitleg over het aanvragen van subsidie vind je in het Handboek voor aanvragers subsidie. Alle benodigde formulieren vind je op mijn.rvo.nl/pop3-subsidies.

Subsidie afhandeling

Als je een aanvraag indient voor Samenwerking LEADER dan vindt de afhandeling van uw aanvraag plaats door RvO.nl.
Als je een aanvraag indient voor Uitvoering LEADER projecten dan vindt de afhandeling van uw aanvraag plaats via het POP3-webportal van Stimulus. Op beide websites krijg je een persoonlijke omgeving waar je de voortgang van de afhandeling van je aanvraag kunt volgen.

Overzicht voorgenomen openstellingen 2020 POP3

openstelling subsidies plattelandsontwikkelingsprogramma pop 2020

  • Regeling Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van Jonge Landbouwers, ook wel JoLa, wordt opengesteld van december 2020 tot februari 2021. Dit is een landelijke openstelling.
  • Regeling LEADER-uitvoering van projecten is doorlopend opengesteld en sluit op 31 december 2020, of wanneer er geen budget meer beschikbaar is.
  • Regeling LEADER-samenwerking is doorlopend opengesteld en sluit op 31 december 2020, of wanneer er geen budget meer beschikbaar is.

Ga naar de subsidiepagina

Interactieve instructievideo

Heeft u een POP3- of LEADER-subsidie? RvO heeft hiervoor een interactieve instructievideo gemaakt. In de video krijg je uitleg over de uitvoering, administratie en verplichtingen van uw subsidie. Je ziet bijvoorbeeld hoe je een eindrapportage maakt of waar je je vragen stelt als je er niet uitkomt.

Ga naar de interactieve instructievideo


Contact

Vragen over POP3

Henk Egberts
Telefoon: 038 499 75 22
E-mail: ghbh.egberts@overijssel.nl

Programmamanagement

POP3

Peter Moorman
Telefoon: 038 499 75 62
E-mail: pwm.moorman@overijssel.nl

LEADER

Tonny Selles
Telefoon: 038 499 83 39
E-mail: a.selles.vd.ham@overijssel.nl

Regeling POP3-subsidies provincie Overijssel

De volledige tekst van deze regeling kunt u nalezen op de website decentrale.regelgeving.overheid.nl.