Direct naar hoofdinhoud

Overijssel stimuleert met het Agro&Food-programma een duurzame, toekomstbestendige landbouw. We steunen agrariërs bij de overgang naar kringlooplandbouw. Voorwaarde is dat agrariërs met kringlooplandbouw een goede boterham kunnen verdienen. Dat kan alleen wanneer de hele voedselketen, van agrariër tot en met de consument, bij die overgang betrokken wordt. Daarom ondersteunt het Agro&Food-programma ook initiatieven die de voedselketen helpen verduurzamen.

Inspirerende video over Agro & Food

Eten uit de regio

Overijsselse gemeenten aan de slag met streekproducten. Bekijk het actuele overzicht per gemeente hoeveel lokaal voedsel er bij gemeentehuizen al wordt ingezet in de catering.

Eten uit de regio

Nieuwe ketens

Zij ziet nieuwe ketens als een perspectief in zowel de landbouwvisie als circulaire doelstellingen en geeft het daarom een plek in haar Provinciale Plan Landelijk Gebied (PPLG).

Nieuwe ketens