Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie bevat de provinciale visie op de ruimte in Overijssel. Daarin worden uitspraken gedaan over ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur. In de Omgevingsverordening staan de juridisch bindende regels die ervoor zorgen dat bij nieuwe ontwikkelingen rekening wordt gehouden met het provinciale beleid.

Op weg naar een Nieuwe Omgevingsvisie

Er gebeurt veel in Overijssel. We moeten bijvoorbeeld aan de slag met de klimaatopgave, nieuwe energie en woningbouw. Daarom vernieuwen we onze Omgevingsvisie ieder jaar, zodat deze actueel blijft. Inmiddels gebeurt er zoveel, dat we toe zijn aan een Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel. Die vervangt de huidige Omgevingsvisie Overijssel in 2024. En daar hebben we iedereen bij nodig, want Overijssel is van ons allemaal.

Tussentijdse actualisatie huidige Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

In deze actualisatieronde worden de geldende Omgevingsvisie en de toekomstige Omgevingsverordening 2021 aangepast. De nu geldende Omgevingsverordening passen we niet meer aan, omdat nu zeker is dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking gaat treden. Vanaf dat moment gaat de nieuwe Omgevingsverordening gelden die sinds 2021 klaarstaat voor de nieuwe Omgevingswet en vervalt de geldende verordening.

Volgens afspraak met Provinciale Staten worden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening elk jaar geactualiseerd, waarbij de beleidswijzigingen van de afgelopen periode worden verwerkt in teksten en kaarten. Ook worden fouten hersteld en achterhaalde teksten bijgewerkt. Dit jaar kunnen we de nieuwe Omgevingsverordening 2021 nog aanvullen en verbeteren voordat die op 1 januari 2024 in werking treedt.

Meer informatie over deze actualisatie vindt u op onze terinzageleggingenpagina.

Omgevingsvisie en Omgevingsverordening digitaal

De nu geldende OmgevingsvisieVerwijst naar een andere website en de OmgevingsverordeningVerwijst naar een andere website staan beide in een digitale kaart (plan-viewer). Daarop kunt u aanklikken welk gebied uw interesse heeft.

Hoe werkt de digitale kaart?

Gebruik de links naar de YouTube-filmpjes om te kijken hoe de kaart werkt.

Let op: de viewer werkt het beste met Edge, Chrome en Firefox.

Afbeelding van het begin van de video over Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving Overijssel