Inspraakbijeenkomst Natura 2000-gebied AVAV in Denekamp

Gepubliceerd op

Op woensdag 29 november 2023 organiseren Provinciale Staten een inspraakbijeenkomst over Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek (AVAV). Er zijn maatregelen nodig om de kwetsbare natuur te herstellen en te versterken. Deze zijn vastgelegd in het Provinciaal Inpassingsplan AVAV. De voorgenomen maatregelen kunnen gevolgen hebben voor omwonenden, ondernemers en grondeigenaren. Het inspraakmoment in Denekamp geeft betrokkenen de kans om hun visie inzake het Provinciaal Inpassingsplan AVAV te geven aan Provinciale Staten.

Waarom inspreken?

Overijssel wil de natuur in het gebied Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek sterker maken. Hiervoor zijn diverse maatregelen nodig. De provincie legt deze vast in een Inrichtingsplan AVAV. Op dit moment ligt er een concept Inrichtingsplan AVAV. Eerder zijn al zienswijzen ingediend op het Inpassingsplan AVAV. Om een goed afgewogen besluit te kunnen nemen, willen de Statenleden van de commissie Landbouw en Natuur zich zo goed mogelijk laten informeren. De inspraakbijeenkomst geeft betrokkenen de kans hun visie te geven op het Inpassingsplan AVAV. Tijdens de informatiebijeenkomst nemen de Statenleden nog geen besluit over het Inpassingsplan AVAV.

Bewust in Denekamp

Provinciale Staten kiezen bewust voor een inspraakbijeenkomst in Denekamp. Dit verkleint de afstand voor insprekers uit Denekamp en omgeving naar het inspraakmoment. Daarnaast geeft dit inspraakmoment indieners van zienswijzen en andere insprekers meer tijd en ruimte om hun visie te geven. Voorafgaand aan de informatiebijeenkomst is er een gezamenlijke lunch. Tijdens dit moment kunnen Statenleden, burgerleden, insprekers, belangstellenden en betrokken ambtenaren informeel met elkaar in gesprek gaan.

Programma & locatie

Datum: 29 november 2023
Locatie: Zalencentrum ’t Wubbenhof, Oldenzaalsestraat 49, 7591 GL in DENEKAMP

  • 13:00 tot 14:00 uur: Inloop met lunch
  • 14:00 tot (uiterlijk) 16:30 uur: Inspraakbijeenkomst
  • 16:30 tot 17:00 uur: Napraten

Na de inspraak

De leden van de commissie Landbouw en Natuur spreken op 17 januari 2024 verder over het Inpassingsplan AVAV in de commissievergadering Landbouw en Natuur. Naar verwachting nemen Provinciale Staten op 31 januari 2024 een definitief besluit over het Inpassingsplan AVAV. Hierna ligt het definitief vastgestelde Inpassingsplan AVAV, inclusief bijlagen, gedurende zes weken ter inzage.