Extra aandacht voor insprekers bij inspraakmoment Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek

Gepubliceerd op

Tijdens de inspraakbijeenkomst van Provinciale Staten in Denekamp over het Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek (AVAV) waren 25 omwonenden en andere belanghebbenden aanwezig. Zij spraken 29 november met Statenleden over het Provinciaal Inpassingsplan AVAV. Dit plan komt met maatregelen om de kwetsbare natuur in dit gebied te herstellen en te versterken.

Overijssel wil de natuur in het gebied Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek sterker maken. Hiervoor zijn maatregelen nodig. De provincie legt deze maatregelen vast in een Inrichtingsplan AVAV.

Plan in concept

Op dit moment ligt er een concept Inrichtingsplan AVAV. Eerder zijn al zienswijzen ingediend op het Inpassingsplan AVAV. Om een goed afgewogen besluit te kunnen nemen, willen de Statenleden van de commissie Landbouw en Natuur zich zo goed mogelijk laten informeren.

Zorgen besproken

De inspraakbijeenkomst gaf betrokkenen de kans hun visie te geven op het Inpassingsplan AVAV. Ondernemers vroegen om zekerheid voor de toekomst van hun onderneming. Daarnaast kwam de leefbaarheid van het gebied ten sprake. De Statenleden namen kennis van deze standpunten en stelden vragen aan de insprekers.

Bewust in Denekamp

Provinciale Staten kozen bewust voor een inspraakbijeenkomst in Denekamp. Dit verkleint de afstand voor insprekers uit Denekamp en omgeving naar het inspraakmoment. Daarnaast gaf het inspraakmoment indieners van zienswijzen en andere insprekers ruim de tijd om hun visie te geven. Naderhand verklaarden aanwezigen zich gehoord te voelen.

Veldbezoek en lunch

Voorafgaand aan de informatiebijeenkomst was er een gezamenlijke lunch. Hier gingen Statenleden, burgerleden, insprekers, belangstellenden en betrokken ambtenaren informeel met elkaar in gesprek. Eerder op de ochtend deden de Statenleden een veldbezoek waar zij ook ondernemers spraken.

Na de inspraak

De leden van de commissie Landbouw en Natuur spreken op 17 januari 2024 verder over het Inpassingsplan AVAV in de commissievergadering Landbouw en Natuur. Naar verwachting nemen Provinciale Staten op 31 januari 2024 een definitief besluit over het Inpassingsplan AVAV. Hierna ligt het definitief vastgestelde Inpassingsplan AVAV, inclusief bijlagen, gedurende zes weken ter inzage.