Ontwerp Aanpassing Omgevingsverordening Overijssel – instructieregel zonnevelden 2024

Gedeputeerde Staten hebben op 16 januari 2024 het ontwerp van de ‘Aanpassing Omgevingsverordening Overijssel – instructieregel zonnevelden 2024’ vastgesteld.

Instructieregels verplichten gemeenten om bij het aanpassen van hun omgevingsplan rekening te houden met wat de provincie belangrijk vindt. In de Omgevingsverordening staan nu al zogeheten instructieregels over zonnevelden. Bij zonnevelden liggen zonnepanelen niet op een dak, maar op de grond. De instructieregels voor zonnevelden worden strenger gemaakt. Hierdoor is het in principe niet langer mogelijk om zonnevelden te realiseren op landbouw- en natuurgronden. In de instructieregel staan de uitzonderingen wanneer nog wel zonnevelden mogen worden gerealiseerd. Daarvoor gelden dan wel bepaalde voorwaarden. Reden voor de aanpassing van de instructieregel zonnevelden is het nieuwe beleid voor de opwekking van zonne-energie.  

Het ontwerp van de ‘Aanpassing Omgevingsverordening Overijssel – instructieregel zonnevelden 2024’ ligt ter inzage van 18 januari tot en met 28 februari 2024. 
Binnen deze termijn kan iedereen zienswijzen indienen op de aanpassingen van paragraaf 4.11.1 (zonnevelden) van de Omgevingsverordening.

Ter inzage

U kunt alle documenten zowel online als op locatie bekijken vanaf donderdag 18 januari 2024 tot en met woensdag 28 februari 2024.

Online bekijken

Zolang het ontwerp ter inzage ligt kunt u de documenten online bekijken op:

  • Omgevingswet overheidVerwijst naar een andere website
    Deze link gaat naar de Omgevingsverordening Overijssel en onder de uitklapknop 'alle versies' staat het ontwerp.
    U krijgt de hele Omgevingsverordening te zien met de wijzigingen die in deze aanpassingsronde worden gedaan. De onderdelen die gewijzigd worden zijn aangegeven met een gele aanduiding in de kantlijn. In de aanpassingsronde voor zonne-energie wordt alleen paragraaf 4.11.1 (zonnevelden) aangepast.

Downloads:

Ter inzage op locatie

U kunt de documenten op papier bekijken. Dit kan op werkdagen tijdens de openingstijden in het provinciehuis, Luttenbergstraat 2 in Zwolle.