Subsidie Iedereen een boom


Voor wie

Particulieren, stichtingen, verenigingen en bedrijven.

Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, een gemeente of waterschap kunnen niet aanvragen.

Wat

Subsidie om te zorgen dat er meer bomen aangeplant worden in Overijssel. Het is onderdeel van de actie 'Iedereen een boom'.

Waarvoor

Voor het aanplanten van bomen of bosplantsoen, met bijbehorende palen en banden ter ondersteuning van de bomen. Ze moeten betaald zijn na 1 december 2020.

Maximale bijdrage

De subsidie is maximaal € 100,- per boom of bosplantsoen met banden en toebehoren. Tot een maximum van 50% van de totale kosten die voor subsidie in aanmerking komen. De subsidie is minimaal € 500,- en maximaal € 1.500,-.

Rekenvoorbeeld

Voor de aanschaf van 15 bomen met banden en toebehoren à € 80,- per stuk kan dus € 600,- subsidie worden verkregen (15 x € 80,- x 50% = € 600,-). Dat past binnen het hierboven genoemde minimum van € 500,- en maximum van € 1.500,-.

Informatie over de subsidie

Let op:

Status:
Gesloten

De aanvraagperiode is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.

Meer informatie: