Subsidie Iedereen een boom -kleinschalige aanplant


Voor wie

Stichtingen, verenigingen, bedrijven of particulieren.

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeenten of waterschappen kunnen niet aanvragen.

Wat

Subsidie om te zorgen dat er meer bomen aangeplant worden in Overijssel. Het is onderdeel van de actie 'Iedereen een boom'.

Waarvoor

Voor de aanplant van bomen of bosplantsoen, inclusief de bijbehorende palen en banden voor ondersteuning van de bomen en grondverbeteraar. Er zijn twee soorten subsidiabele activiteiten:

  1. aanplant van bomen of bosplantsoen;
  2. aanplant van bomen of bosplantsoen, in een gecombineerde aanvraag voor een straat, een wijk, een buurtschap of een dorp. Meedoen aan een gecombineerde aanvraag kan bijvoorbeeld via Groenbezig.

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 3 januari 2023 vóór 17.00 uur en voor een gecombineerde aanvraag kunt u aanvragen tot uiterlijk op 31 maart 2023 of totdat het budget bereikt is.

Heeft u vragen neem dan contact op met het Overijssel Loket (subsidie@overijssel.nl).

Financiering kosten via GroenDoen Fonds

Wij financieren vanuit deze subsidieregeling maximaal 50% van de kosten. Voor de overige kosten kunt u een aanvraag doen bij het ‘GroenDoen fonds’ van Trees for All. Het GroenDoen Fonds is voor vrijwilligers, in de vorm van een stichting of vereniging, die samen hun omgeving willen vergroenen. Initiatieven waarbij minimaal 10 mensen betrokken zijn, kunnen aanspraak maken op een financiële bijdrage van € 500,- tot € 5.000,- euro uit het GroenDoen Fonds. Dit kan alleen zolang er budget is.

Meer informatie over de extra financiering leest u op: treesforall.nl/groendoen-fonds.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.