Subsidie Iedereen een boom -kleinschalige aanplant


Voor wie

Stichtingen, verenigingen, bedrijven, maatschappen, vennootschappen of particulieren.

Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en gemeenten kunnen niet aanvragen.

Wat

Subsidie om te zorgen dat er meer bomen aangeplant worden in Overijssel. Het is onderdeel van de actie 'Iedereen een boom'.

Waarvoor

Voor de aanschaf van bomen of bosplantsoen die genoemd staan in Bijlage 1. Met bijbehorende palen en banden ter ondersteuning van de bomen en grondverbeteraar.

U vindt Bijlage 1 onder kopje 'Bijlage 1: Bomenlijst'.

Maximale bijdrage

De kosten zijn maximaal € 100,- per boom of bosplantsoen met banden en toebehoren. Tot een maximum van 50% van de totale kosten die voor subsidie in aanmerking komen. De subsidie is minimaal € 500,- en maximaal € 2.500,-.

Rekenvoorbeeld

Voor de aanschaf van 15 bomen met banden en toebehoren à € 80,- per stuk kan dus € 600,- subsidie worden verkregen (15 x € 80,- x 50% = € 600,-). Dat past binnen het hierboven genoemde minimum van € 500,- en maximum van € 2.500,-.

Informatie over de subsidie

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Financiering kosten via GroenDoen Fonds

Wij financieren vanuit deze subsidieregeling maximaal 50% van de kosten. Voor de overige kosten kunt u een aanvraag doen bij het ‘GroenDoen fonds’ van Trees for All. Het GroenDoen Fonds is voor vrijwilligers, in de vorm van een stichting of vereniging, die samen hun omgeving willen vergroenen. Initiatieven waarbij minimaal 10 mensen betrokken zijn, kunnen aanspraak maken op een financiële bijdrage van € 500,- tot € 5.000,- euro uit het GroenDoen Fonds. Dit kan alleen zolang er budget is.

Hoe u dit kunt aanvragen leest u op: treesforall.nl/groendoen-fonds. Heeft u vragen? Mail dan naar groendoenfonds@treesforall.nl.

Meer informatie:

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.