Subsidie Impuls circulair bouwen


Voor wie

Organisaties (bijvoorbeeld stichtingen, sportverenigingen of kerkgenootschappen), bedrijven, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, gemeenten of waterschappen.

Wat

Subsidie voor activiteiten op het gebied van circulair bouwen.

Onder circulair bouwen verstaan wij: het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur. Zonder hierbij natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. Aanpassingen in het onderwijs op VMBO-, MBO- of HBO-niveau. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van geschikte onderwijsmethoden of -modules of het organiseren van passende stageplekken.
  2. Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of processen of voor het verbeteren ervan.
  3. Het uitvoeren van voorbeeldprojecten.

Informatie over de subsidie

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.