Subsidie Impuls circulair bouwen


Voor wie

Organisaties (bijvoorbeeld stichtingen, sportverenigingen of kerkgenootschappen), bedrijven, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, gemeenten of waterschappen.

Wat

Subsidie voor activiteiten op het gebied van circulair bouwen.

Onder circulair bouwen verstaan wij: het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur. Zonder hierbij natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. Aanpassingen in het onderwijs op VMBO-, MBO- of HBO-niveau. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van geschikte onderwijsmethoden of -modules of het organiseren van passende stageplekken.
  2. Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of processen of voor het verbeteren ervan.
  3. Het uitvoeren van voorbeeldprojecten.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op: deze regeling is gewijzigd!

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 1 november 2021 voor 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de onderstaande beleidsmedewerker Ruimte en Bereikbaarheid. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling.

Sander van der Wal
Telefoon: 06 48 41 20 67
E-mail: s.vd.wal@overijssel.nl

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken of een eigen machtiging.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.