Subsidie Versterken gemeentelijke informatiepositie vakantieparken


11-7: NIEUW AANVRAAGFORMULIER

Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Wat

Subsidie voor de inhuur van ondersteuning bij het in beeld brengen van wat er speelt op vakantieparken. Het gaat om vakantieparken waar:

 • de kwaliteit achteruit gaat;
 • geen toeristische recreatieve mogelijkheden zijn voor de toekomst, of;
 • signalen zijn van onveiligheid of leefbaarheidsproblemen.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van één of meer van de volgende onderzoeken:

 1. Een vitaliteitsscan.
  Deze laat zien hoe het vakantiepark scoort op kwaliteit en de toeristische, recreatieve mogelijkheden voor de toekomst.
 2. Een omgevingsscan.
  Deze laat zien in hoeverre een vakantiepark zich los van andere vakantieparken in de omgeving kan ontwikkelen of laat zien dat een aanpak voor meerdere parken in de omgeving nodig is.
 3. Een transformatiescan.
  Deze laat zien voor welke andere functies een park zonder toeristisch, recreatieve mogelijkheden voor de toekomst mogelijk in aanmerking zou kunnen komen, welke beperkende factoren er zijn als gekozen wordt voor een andere functie en wat er op hoofdlijnen nodig is voor een transformatie naar een andere functie.
 4. Een veiligheids- en leefbaarheidsscan.
  Deze laat zien in welke mate er sprake is van onveiligheid en of leefbaarheidsproblematiek op het vakantiepark.

Voor deze subsidieregeling maken wij gebruik van een nieuw formulier en klantportaal (Persoonlijke pagina)

Wilt u een formulier invullen met eHerkenning dan moet u, alleen de eerste keer, uw contactgegevens invullen. Dit kan ook al als het formulier nog niet beschikbaar is om aan te vragen via de Persoonlijke pagina. Na het invullen van de contactgegevens kunt u helaas niet direct terug naar het formulier. Volg deze stappen:

 1. U klikt op het aanvraagformulier.
 2. U Kopieert het internet adres van die pagina of u voegt het toe als favoriet.
 3. U logt in met eHerkenning en vult uw contactgegevens in.
 4. U zoekt internet adres op of de favoriet.
 5. U kunt het formulier invullen.

Druk altijd op de knop 'Tussentijds opslaan' om het formulier op te slaan. Meer informatie over het nieuwe klantportaal en de voordelen hiervan leest u op onze loketpagina.

U kunt dit formulier ook invullen zonder ingelogd te zijn. U kunt dan geen gebruik maken van het tussentijds opslaan en het klantportaal.

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Meer informatie en contact Expertisecentrum

Nieuw formulier voor nasturen bijlagen

Als u de subsidie heeft aangevraagd met het nieuwe formulier dan gebruikt u voor het nasturen van bijlagen ook het nieuwe formulier 'Bijlage nasturen'.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.