Subsidie Product Markt Partner Combinaties (PMPC's) Toerisme Overijssel (TENDER)


Voor wie

Samenwerkende ondernemingen en organisaties.

Wat

Subsidie voor een Product Markt Partner Combinatie (PMPC).
Product Markt Partner Combinatie (PMPC): een nieuw vrijetijdseconomisch product dat door samenwerkende ondernemers of organisaties uit Overijssel ontwikkeld is. Het product draagt bij aan het aantrekkelijker en sterker maken van de vrijetijdssector in Overijssel.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van een businesscase voor een PMPC. Onder voorwaarden kunt u ook subsidie vragen voor de opgestelde businesscase.

Informatie over de subsidie