Subsidie Overijssel in beweging


Voor wie

Een stichting, een vereniging, een Overijsselse gemeente of de aangewezen uitvoeringsorganisatie van gemeentelijk sportbeleid.

Wat

Subsidie voor activiteiten die zorgen voor een uitnodigend sport- en beweegaanbod voor iedereen in Overijssel. De activiteit moet voor iedereen beschikbaar zijn voor gebruik, zonder beperking door praktische, sociale of financiële drempels.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  • Activiteit A: het uitvoeren van een lokale aanbodverbetering.
  • Activiteit B: het uitvoeren van een bovenlokaal beweeginitiatief.

Met lokale aanbodverbetering bedoelen wij: een vernieuwend initiatief waarin ontdekt wordt of het initiatief aansluit op de vraag naar beweegmogelijkheden, uitvoerbaar is en geborgd kan worden. Dit door het uitvoeren van een proefproject of onderzoek.

Met bovenlokaal beweeginitiatief bedoelen wij: een initiatief waarin door uitvoering het bovenlokale beweegaanbod in Overijssel sterk wordt verbeterd of nieuw aanbod wordt toegevoegd.

Informatie over de subsidie

Status:
Binnenkort open, Nieuw

U kunt aanvragen vanaf 5 september 2022 om 09.00 uur.

Voordat u aanvraagt

We raden u aan om voordat u het aanvraagformulier invult contact op te nemen met de beleidsmedewerkster van de Eenheid Economie en Cultuur:
Sanneke Snuverink
Telefoon: 038 499 89 57
E-mail: s.snuverink@overijssel.nl

Format begroting

Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Provinciaal sport- en beweegakkoord