Subsidie Nieuwe makers Overijssel


Voor wie

Organisaties die zelf artistieke producties ontwikkelen, produceren en presenteren.

Wat

Subsidie voor de begeleiding van (een) nieuwe maker(s) uit Overijssel.

Nieuwe maker

De artistiek leider van een productie of degene die een kunstwerk maakt. Hij of zij heeft zich nog niet of maar beperkt, niet langer dan drie jaar, als professional laten zien in de cultuursector.

Waarvoor

Voor het ontwikkelingstraject van een nieuwe Overijsselse maker of groep van nieuwe Overijsselse makers. In het ontwikkelingstraject wordt ten minste één productie ontwikkeld en gepresenteerd.

Ontwikkelingstraject

Een periode waarin een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van de nieuwe maker. De persoonlijke, artistieke en zakelijke leerdoelen van de maker staan hierbij centraal.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen of totdat het beschikbare budget is bereikt.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de beleidsmedewerkster Cultuur. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Yvonne Hermus
Tel.: 038 499 8166

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Bijlage bij vaststelling van subsidies vanaf € 25.000,-

Heeft uw organisatie een subsidie van € 25.000 of meer ontvangen stuur dan een door de nieuwe maker ondertekend evaluatieformulier mee bij uw vaststellingsverzoek.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.