Meldpunt Overijssel: klachten over milieu, overlast, een ongewoon voorval, stank & geluid, gevaarlijke situaties

Gepubliceerd op 7 december 2020

Milieuklacht

Onder milieuklacht vallen verschillende onderdelen:

  • Stank- en geluidoverlast
  • Onveilige situaties zwembaden of -water
  • Gevaarlijke situatie omgeving

Meldingen Wegen en Kanalen

Gebruik het contactformulier.

Spoed? Graag telefonisch melden: 038 499 88 99.

Meldpunt Overijssel

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)

Geen spoed?

Vul het Meldformulier in.

Meld een ongewoon voorval in uw bedrijf

Vragen over mijnbouwlocaties