Regio Deal Twente

Gepubliceerd op 23 maart 2020

Direct aanvragen

Wilt u het formulier tussentijds opslaan dan moet u inloggen met uw eigen DigiD of eHerkenning (niveau EH2). Meer informatie vindt u op de pagina van het klantportaal MijnOverijssel.

Hoe kunt u de subsidie aanvragen?

Gebruik het Aanvraagformulier Regio Deal Twente

Het digitale aanvraagformulier kunt u vinden onder het kopje 'Direct aanvragen' op deze pagina.
Als u het formulier tussentijds wilt opslaan dan kunt u inloggen met uw eigen DigiD of met eHerkenning (voor organisaties, minimaal niveau EH2). Als u hier geen gebruik van wilt maken kies dan voor de inlogoptie 'geen van beide' en vul het formulier in één keer in.

Welke documenten vragen wij u mee te sturen?

 • Een projectplan.
 • Een begroting en dekkingsplan. Maak bij voorkeur gebruik van ons Microsoft Excel bestand ‘Format begroting (xlsx, 67 kB).
 • Activiteitenoverzicht en -begroting voor het eerste jaar.
 • Letters of Intent van beoogde private financieringsbronnen.
 • Een bewijs van bankrekening (behalve als u voor een gemeente aanvraagt).
 • Een ondertekende machtiging (docx, 17 kB) als u dit formulier invult als gemachtigde.

En extra als er sprake is van een samenwerkingsverband (zie bijlagen):

 • Ingevulde MKB verklaring door de samenwerkingspartners. Gebruik hiervoor Bijlage 1.
 • Ingevulde verklaring niet in moeilijkheden door de samenwerkingspartners. Gebruik hiervoor Bijlage 2.
 • Een samenwerkingsverklaring door de samenwerkende partijen.

In het onderdeel 'Bijlagen' kunt u alle gevraagde bijlagen uploaden. U kunt maximaal 100 MB aan bijlagen uploaden in het formulier. Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint.

Bibob

Bibob

Op basis van onze 'Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bibob 2019' kunnen wij naar aanvragers een eigen onderzoek starten. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat de subsidie ook gebruikt wordt om strafbare activiteiten mogelijk te maken of te ondersteunen. Wij voeren het onderzoek zelf uit. Wij gebruiken hierbij verschillende informatiebronnen.

Wanneer voeren wij een onderzoek uit?

Het onderzoek voeren wij uit als u meer dan € 1.000.000,- subsidie vraagt of als uw aanvraag over één van de volgende onderwerpen gaat:

 • vastgoed (aankoop, verkoop, (ver)bouw);
 • afvalverwerking;
 • recreatieparken (exploitatie, aankoop, verkoop, (ver)bouw);
 • overslag en logistieke processen;
 • energie.

Wat betekent dit voor u als aanvrager?

Als u een subsidie van meer dan € 1 miljoen vraagt dan kunnen wij, als het eigen onderzoek daar aanleiding toe geeft, u vragen om een Bibob-vragenformulier in te vullen. In het Bibob-vragenformulier staan bijvoorbeeld vragen over de samenstelling en financiering van het bedrijf en de organisatie en haar bestuurders.

Welke aanvragers zijn uitgezonderd van onze beleidsregel?

Gemeenten, waterschappen, organen van een overheidsinstantie en ondernemingen die volledig in eigendom zijn van één of meer overheidsinstanties.

U hoeft alleen een Bibob-vragenformulier in te vullen als wij daarom vragen

Het Bibob-vragenformulier wordt dan onderdeel van de subsidieaanvraag. Is dit het geval en u vult het formulier niet in, niet volledig of niet op tijd in, dan kunnen wij uw aanvraag alsnog buiten behandeling laten. Wij kunnen uw aanvraag afwijzen als we strafbare feiten vermoeden.