Statengriffie

Gepubliceerd op 7 januari 2021

Provinciale Staten hebben een eigen ambtelijke ondersteuning in de vorm van de griffie. Deze eenheid bestaat uit een griffier, een loco griffier, twee statenadviseurs, twee commissiegriffiers, een communicatiemedewerker en twee management assistenten.

Contact algemeen

De griffie is te bereiken via statengriffie@overijssel.nl. U kunt ook direct contact opnemen met één van de medewerkers van de griffie.

Post voor de griffie en Provinciale Staten kunt u sturen naar:

Provincie Overijssel
Provinciale Staten en Griffie
Postbus 1461
8001 BL Zwolle

Renée Wiggers

Griffier

Telefoon: 038 499 87 86
E-mail: R.Wiggers@overijssel.nl

Hans Nijkamp

Statenadviseur

Telefoon: 038 499 99 18
E-mail: JE.Nijkamp@overijssel.nl

Anna Bentschap Knook

Statenadviseur

Telefoon: 038 499 87 89
E-mail: AMR.BentschapKnook@overijssel.nl

Silvia Bruggenkamp

Commissiesecretaris

E-mail: SSM.Bruggenkamp@overijssel.nl

Thomas ter Elst

Commissiesecretaris

Telefoon: 038 499 87 83
E-mail: TM.t.Elst@overijssel.nl

Elly Linssen

Commissiesecretaris

Telefoon: 038 499 87 88
E-mail: E.Linssen@overijssel.nl

Anne Marije de Lange-van Wieren

Communicatiemedewerker

Telefoon: 038 499 83 99
E-mail: AM.d.Lange-VanWieren@overijssel.nl

Marcelle Olde Bijvank

Managementassistente

Telefoon: 038 499 87 82
E-mail: M.Olde.Bijvank@overijssel.nl

Jessica Eggenhuizen

Managementassistente

Telefoon: 038 499 87 81
E-mail: J.Eggenhuizen@overijssel.nl