Statengriffie

Gepubliceerd op 8 november 2022

Provinciale Staten hebben een eigen ambtelijke ondersteuning in de vorm van de griffie. Deze eenheid bestaat uit een griffier, drie statenadviseurs, drie commissiegriffiers, een communicatiemedewerker en twee management assistenten.

Contact algemeen

De griffie is te bereiken via statengriffie@overijssel.nl of 038 499 87 81. U kunt ook direct contact opnemen met één van de medewerkers van de griffie.

Postadres

Provincie Overijssel
Provinciale Staten en Griffie
Postbus 1461
8001 BL Zwolle

Griffier

Sinds augustus 2009 is Renée Wiggers griffier van de Staten. De griffier is benoemd door Provinciale Staten. Ze geeft leiding aan de Griffie en is eerste adviseur van Provinciale Staten. Bij de maandelijkse vergadering van Provinciale Staten ondersteunt ze de voorzitter (Commissaris van de Koning) en zorgt voor een goed verloop van de vergadering. Ze houdt bij welke moties en amendementen worden ingediend en hoe de Staten erover stemmen. Ze adviseert en begeleidt de Statenleden desgevraagd bij de uitoefening van hun rol.

Archiefstukken opvragen

Bent u op zoek naar vergaderstukken van voor juni 2012 stuur dan een e-mail naar de Statengriffie. U krijgt binnen 5 werkdagen reactie.

Stukken na juni 2012, zijn gepubliceerd op Notubox.

Renée Wiggers

Griffier

Telefoon: 038 499 87 86
E-mail: R.Wiggers@overijssel.nl

Statenadviseurs

De statenadviseurs geven de leden van de Provinciale Staten van Overijssel bestuurlijke en procesmatige adviezen over onder andere strategieontwikkelingen, inhoudelijke thema’s en de mogelijkheden van inzet van wettelijke instrumenten (bijvoorbeeld amendement, motie, stellen van vragen, initiatiefvoorstel). Ze zijn de verbindende schakel tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie op het gebied van planning, agendering en informatievoorziening.

Hans Nijkamp

Statenadviseur

Telefoon: 038 499 99 18
E-mail: JE.Nijkamp@overijssel.nl

Anna Bentschap Knook

Statenadviseur

Telefoon: 038 499 87 89
E-mail: AMR.BentschapKnook@overijssel.nl

Marijke Göttgens

Adviseur Informatievoorziening

Telefoon: 038 499 87 85
E-mail: M.Gottgens@overijssel.nl

Commissiegriffiers

De commissiegriffiers zijn het secretariaat van de Statencommissies. Zij zorgen voor het opstellen van de agenda, leggen besluiten vast en staan de voorzitter bij. Zij zorgen ervoor dat de vergaderstukken digitaal beschikbaar zijn. Kijk voor meer informatie op Notubox.

Silvia Bruggenkamp

Commissiegriffier

E-mail: SSM.Bruggenkamp@overijssel.nl

Elly Linssen-Nijland

Commissiegriffier

Telefoon: 038 499 87 88
E-mail: E.Linssen@overijssel.nl

Ruben Middag

Commissiegriffier

Telefoon: 06 29 68 44 09
E-mail: R.Middag@overijssel.nl

Communicatiemedewerker

De communicatiemedewerker zorgt voor de redactionele invulling van de website van Provinciale Staten (inwoners) en de statensite (intranet voor Statenleden), schrijft nieuwsberichten en beantwoordt vragen van Statenleden over bijvoorbeeld het gebruik van vergader- en informatiesystemen en andere zaken op het gebied van communicatie.

Anne Marije de Lange-van Wieren

Communicatiemedewerker

Telefoon: 038 499 83 99
E-mail: AM.d.Lange-VanWieren@overijssel.nl

Managementassistente

De managementassistente zorgen voor de dagelijkse gang van zaken: zij beantwoordt de telefoon, behandelen de post en de mailbox van de griffie. Zij zorgt voor de facilitaire ondersteuning van de Statenleden en ze is hun eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld declaraties, vragen over voorstellen en notities, en over de provinciale organisatie.

Jessica Eggenhuizen

Managementassistente

Telefoon: 038 499 87 81
E-mail: J.Eggenhuizen@overijssel.nl