Samenwerken met betrouwbare organisaties en personen (Bibob)

Vraagt u een vergunning of subsidie aan of doet u mee aan een aanbesteding? Koopt u van of verkoopt u aan de provincie vastgoed? Dan kan de provincie een onderzoek starten. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat we eventueel strafbare activiteiten ondersteunen. Het provinciale Cluster Integere Overheid voert dit onderzoek uit.

Cluster Integere Overheid

Het onderzoek voeren we niet per se meteen uit. Het kan ook zijn dat u de vergunning of subsidie al heeft of dat u de aanbesteding heeft gewonnen en we uw bedrijf of organisatie alsnog onderzoeken.

Vragenformulier invullen

Het onderzoek doen we op basis van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob). Om het onderzoek goed te laten verlopen, is vaak een vragenformulier nodig. Hierin staan bijvoorbeeld vragen over de samenstelling en financiering van een aankoop, de financiering van het bedrijf of de organisatie en haar bestuurders. Als u een vragenformulier krijgt dan bent u verplicht dit naar waarheid in te vullen en ondertekend terug te sturen.

Onderzoek en advies integriteit

Met de verzamelde onderzoeksgegevens brengen wij de integriteit van u als persoon, uw bedrijf of organisatie in kaart. We gebruiken diverse informatiebronnen, bijvoorbeeld politie- en justitiegegevens, de Kamer van Koophandel, het Kadaster en nieuwsberichten.
Naast ons eigen onderzoek, vragen we soms om advies bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als we dit doen, laten we dat altijd weten. Daar kunt u geen bezwaar tegen indienen.

Blijkt uit het onderzoek dat een persoon, het bedrijf of de organisatie niet integer is, dan kunnen we de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken. Ook kunnen we afzien van de aankoop of verkoop aan u van het vastgoed.

Contact

U krijgt het Bibob-vragenformulier automatisch van ons wanneer dat van toepassing is. Heeft u andere vragen? Mail dan met integereoverheid@overijssel.nlVerwijst naar een andere website