Vier jaar bouwen aan Overijssel

Gepubliceerd op 31 augustus 2022

Samen Bouwen aan Overijssel. Met die titel gingen Gedeputeerde Staten na de verkiezingen in 2019 aan de slag aan grote maatschappelijke opgaven. Opgaven op het gebied van werken, vervoer, klimaatverandering, energie, wonen, het landelijk gebied en samenleven. De aankomende maanden gaan Gedeputeerde Staten op bezoek op een aantal plekken in onze provincie waar deze opgaven samenkomen. Op deze pagina kunt u deze bezoeken volgen en lezen wat wij als provincie gedaan hebben om te bouwen aan een toekomstbestendig Overijssel. Het werk is ook nog niet af. Hoe we samen verder bouwen aan Overijssel, ook daarin nemen we u graag mee.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met een van onze woordvoerders. Zij vertellen u graag meer over de ontwikkelingen.

Contactgegevens perswoordvoerders

Waterveiligheid, wonen en recreatie in de Reevedelta

De effecten van klimaatverandering zijn steeds meer merkbaar: hetere en drogere periodes, wateroverlast door pittige regenbuiten. Overijssel heeft vroeg geanticipeerd op deze ontwikkeling. Zo waren we de eerste provincie met een integrale Regionale Klimaatadaptatiestrategie, waarbij per gebied bekeken wordt welke maatregelen nodig zijn om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Op de zandgronden in Twente bedenk je immers andere oplossingen dan in het waterrijke westen van de provincie. En als we aan de slag gaan in een gebied, proberen we meteen ook andere opgaven uit te voeren. Zoals recreatie, natuur, wonen en de energietransitie. Want als je de boel gaat verbouwen, doe het dan meteen ook goed.

In de Reevedelta komen veel opgaven samen. Daarom zijn er ingrijpende aanpassingen gedaan aan ons landschap. Klimaatverandering zorgde ervoor dat wij de inwoners van de delta van onze provincie beter moesten beschermen tegen natte voeten. Dat noemen wij waterveiligheid. Dit ging niet altijd even makkelijk. Als inwoner van Overijssel houden wij van de omgeving die wij kennen en waar wij in zijn opgegroeid. Toch moeten we door in het belang van een klimaatbestendig Overijssel. Verandering is moeilijk, maar gaat altijd gepaard met nieuwe kansen.

Dankzij de inzet van alle partijen in de Reevedelta, hebben we nu een prachtig nieuw gebied waarin innovatie, recreatie, mobiliteit, wonen, werkgelegenheid en natuur hand in hand gaan. Deze ontwikkeling heeft er onder andere aan bijgedragen dat we een NOVI-gebied zijn. Dit gaat gepaard met geld van de overheid om nieuwe investeringen te doen die vervolgens zorgen voor werkgelegenheid en dit allemaal binnen de kaders van de grote maatschappelijke opgaven.