De Tussenbalans

Gepubliceerd op 16 juni 2021

Twee jaar geleden ging Overijssel naar de stembus voor een nieuw provinciaal parlement. Dat leverde een coalitie van PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP en VVD op. Zeven bestuurders gingen voor vier jaar vol ambitie aan de slag onder het motto ‘Samen bouwen aan Overijssel’.

Wat hebben ze tot nu toe bereikt? En welke klussen moeten nog geklaard worden? Op deze pagina maken we , halverwege de rit, de tussenbalans op.

"We moeten op zoek naar het grote geld in Brussel en Den Haag”

“Ik bemoei me graag overal mee. Vooral als iets extra geld kost. Maar dat is misschien ook niet zo gek als portefeuillehouder financiën.”

“Zolang het niet persoonlijk wordt kan ik goed tegen kritiek”

"Ik kan enorm genieten van complexe dossiers, alleen gaat het mij in essentie om mensen. Wat ik voor hen kan betekenen."

"Het mag van mij nog meer gaan om mensen"

"Corona heeft ervoor gezorgd dat een aantal sociale initiatieven juist in een stroomversnelling kwamen. We hebben er meer dan 480 ondersteund."

Lees het hele verhaal van Roy de Witte vanaf 22 juni.

“Ik kan niet wachten totdat de schop echt de grond in kan”

"Bij de overheid is samenwerken lang niet altijd vanzelfsprekend. Terwijl je van ons mag verwachten dat we de boel goed organiseren."

Lees het hele verhaal vanaf 18 juni.

“Laat van je horen, want geen vraag is te gek."

“Het tempo van de overheid is altijd een stuk trager dan in het bedrijfsleven, waar ik vandaan kom. Dus ik blijf jagen op snelheid.”

Lees het hele verhaal vanaf 19 juni.

“Mijn missie: natuur en ondernemers bij elkaar brengen”

“Je zet twee stappen naar voren en mag dan ook vaak meteen weer een stap terug doen.”

Lees het hele verhaal vanaf 21 juni.

“De mouwen opstropen en doorknallen”

“Bij mij zit het glas altijd halfvol. We leven in een ongelooflijk rijk land met ontzettend veel mogelijkheden. Er is veel om dankbaar voor te zijn.”

Lees het hele verhaal vanaf 23 juni.

presentatie college

Overijssel presenteert haar coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’. Hierin beschrijven coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP de ambities voor de komende jaren.

Het akkoord is op hoofdlijnen omschreven aan de hand van zeven hoofdopgaven voor Overijssel:

  • Krachtige economie
  • Goede bereikbaarheid
  • Hitte, droogte en wateroverlast
  • Energietransitie
  • Aantrekkelijk wonen en ruimte
  • Vitaal landelijk gebied
  • Samen leven in Overijssel.

Formateur Bart Krol “Deze coalitie wil samen met inwoners, partners en de partijen in de Staten aan de slag om resultaten te boeken voor Overijssel. Met een open houding samen bouwen aan Overijssel. Dit akkoord vormt daarvoor een mooie basis.”

Lees de Perspectiefnota