De Tussenbalans

Gepubliceerd op 9 juni 2021

Twee jaar geleden ging Overijssel naar de stembus voor een nieuw provinciaal parlement. Dat leverde een coalitie van CDA, ChristenUnie, SGP en VVD op. Zeven bestuurders gingen voor vier jaar gedreven aan de slag onder het motto ‘Samen bouwen aan Overijssel’.

Wat hebben ze tot nu toe bereikt? En welke klussen moeten nog geklaard worden? Op deze pagina maken we , halverwege de rit, de tussenbalans op.

presentatie college

Overijssel presenteert haar coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’. Hierin beschrijven coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP de ambities voor de komende jaren.

Het akkoord is op hoofdlijnen omschreven aan de hand van zeven hoofdopgaven voor Overijssel:

  • Krachtige economie
  • Goede bereikbaarheid
  • Hitte, droogte en wateroverlast
  • Energietransitie
  • Aantrekkelijk wonen en ruimte
  • Vitaal landelijk gebied
  • Samen leven in Overijssel.

Formateur Bart Krol “Deze coalitie wil samen met inwoners, partners en de partijen in de Staten aan de slag om resultaten te boeken voor Overijssel. Met een open houding samen bouwen aan Overijssel. Dit akkoord vormt daarvoor een mooie basis.”

Lees de Perspectiefnota