Hoopvolle troonrede vraagt om ruimte en daadkracht

Gepubliceerd op 20 september 2022

De provincie Overijssel herkent zich in de boodschap van de troonrede tijdens Prinsjesdag, waarbij we stap voor stap bouwen aan de grote opgaven waar we in Nederland voor staan. We willen samen met Rijk, gemeenten en andere partners aan de slag met grote opgaven als energie, stikstof en wonen. Dit vraagt wel om voldoende duidelijkheid, ruimte en middelen. De provincie blijft hier bij het Rijk om aandacht voor vragen.

“Veel Nederlanders zijn het vertrouwen in politiek en bestuur kwijt. Het is daarom goed dat de Koning de oproep heeft gedaan om bij de grote opgaven in ons land samen op te trekken”, aldus Commissaris van de Koning Andries Heidema. “Samenwerken is, net als in het verleden, de sleutel om grote opgaven aan te pakken.”

Heidema is ook blij dat er iets gezegd is over het tempo waarbij opgaven worden uitgevoerd. “In de troonrede werd het woord ‘stapsgewijs’ gebruikt. Ik hoop dat we als provincie meer regie krijgen op het tempo van grote opgaven. Ik zie dit als handreiking om beter aan te sluiten bij het tempo van de samenleving.”

Meer flexibiliteit

De provincie Overijssel, speelt net als andere provincies, een belangrijke rol bij de gebiedsgericht aanpak, waar tal van opgaven samenkomen. “We voelen ons gesteund in die rol”, zegt gedeputeerde Eddy van Hijum van Financiën. “Wel vragen we van het Rijk meer flexibiliteit om beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten. De kaders zijn nu vaak erg strikt. Een voorbeeld daarvan zijn de regelingen rond de aanpak van stikstof. Als provincies kennen wij de gebieden en de inwoners. Geef ons de ruimte.” Van Hijum is ook te spreken over de financiële compensatie die provincies voor het eerst krijgen om alle taken goed te kunnen uitvoeren. “Het is een begin van erkenning van onze zorg. Tegelijk zijn we er nog niet. Zowel provincies, als gemeenten hebben een ruimere vergoeding nodig om uit de financiële zorgen te blijven.”

Voldoende compensatie MKB

De provincie is verder blij dat er inmiddels compensatiemaatregelen zijn aangekondigd voor huishoudens, zodat de energierekening betaald kan worden. “Tegelijkertijd missen we wel energiemaatregelen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). We rekenen erop dat het kabinet hieraan werkt. Positief is dat er aandacht is voor het mkb voor hulp bij financiering van verduurzaming. We hopen wel dat op korte termijn duidelijk wordt hoe deze regeling landt bij de betreffende bedrijven. Dat is nog volstrekt onduidelijk.”, aldus Van Hijum.