Andere aanpak tegen krapte op de arbeidsmarkt

Gepubliceerd op 7 juli 2022

De nieuwe Kabinetsbrede aanpak tegen de krapte op de arbeidsmarkt, die minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, vindt in Overijssel een vruchtbare bodem om ook daadwerkelijk tot bloei te komen.

“Andere vormen zijn nodig om mensen enthousiast te krijgen voor het vak en vaardigheden te leren.”

Voor een betere matching tussen vraag en aanbod van arbeid, zoals het Kabinet wil, werken in Overijssel overheden, regio’s, onderwijsinstellingen en bedrijven al actief samen. We zetten in op een leerrijke regio met volop mogelijkheden voor het volgen van om- her- en bijscholingstrajecten richting beroepen waar grote vraag naar is. En met succes. Met projecten als Gas erop! en scale-up TechWise geven we concrete invulling aan het begrip ‘een leven lang ontwikkelen’. Daarmee zorgen we niet alleen voor voldoende vakmensen, maar ook dat we nu en in de toekomst de juiste vakmensen opleiden voor de uitvoering van de maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en circulaire economie.

Scale-up TechWise

Met de scale-up TechWise ontwikkelen overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven sneller nieuwe opleidingen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Dat is een continu proces. Zodat nu, maar ook in de toekomst het onderwijs snel kan inspelen op de vraag van het bedrijfsleven en de nieuwe technologieën die op ons afkomen. Inmiddels is er in 2020 28 procent meer instroom in de technische opleidingen van ROC van Twente geboekt. De instroom in 2021 was echter dalend.

Gedeputeerde Tijs de Bree voor arbeidsmarkt in Overijssel: “De arbeidsmarkt is enorm uitdagend. Er zijn hartstikke veel vacatures, heel veel werk is er te doen en er zijn betrekkelijk weinig mensen te vinden die ook meteen dat werk kunnen doen. Dus hoe krijg je mensen die nog niet de vaardigheden hebben om in de (installatie)techniek te werken zo goed mogelijk bij een bedrijf aan de slag. Dat vraagt om een andere manier van werken. Andere vormen zijn nodig om mensen enthousiast te krijgen voor het vak en vaardigheden te leren. Met het project Gas Erop hebben we een manier van werken bedacht die innovatief is, anders is en die ook mensen aanspreekt die nog niet jarenlange ervaring hebben.”

Gas erop!

Om de energietransitie draaiende te houden investeert Overijssel met het project Gas erop! in het leren en werken met nieuwe technologieën. Veertien installatiebedrijven namen met steun van Techniek Nederland en Wij Techniek, deel aan zogenaamde micro learning communities waar vakmensen, docenten en studenten samenwerken aan concrete vraagstukken rondom de energietransitie. Van het opleiden van jonge vakmensen, implementeren van nieuwe technologie tot aan procesverbeteringen, zodat meer werk gedaan kan worden met de bestaande menskracht.

De meerwaarde van deze aanpak is dat mensen vanuit verschillende perspectieven en achtergronden samenwerken rondom een concrete situatie uit de praktijk en elkaar versterken bij het bedenken van oplossingen. Het onderwijs wordt daarmee ook actueler door in de praktijk te werken, leren en experimenteren. De provincie wil dit initiatief helpen opschalen, waardoor meer vakmensen en studenten op deze manier kunnen leren en zich ontwikkelen.

“Door verschillende invalshoeken krijg je ook verschillende inzichten, dat maakt het interessant.”

Installatiebedrijf G. van Dam in Rijssen is één van de deelnemers aan het project. Zij willen zoveel mogelijk halffabricaten maken om de arbeidsinzet op de bouwplaats te verminderen.

Wim Seppenwoolde, manager innovatie bij Van Dam: “Het is een deel efficiëntie door noodzaak, door het gebrek aan technici. De technici die we hebben, moeten we koesteren, waarderen, maar de aanwas daaronder is natuurlijk niet van dezelfde orde grote als dat die ooit geweest is. Terwijl het vraagstuk dat we moeten maken, steeds complexer is. Maar wat je ook ziet bij een bedrijf is de waan van de dag, de drukte. De stijgende vraag maakt dat je ook de dingen blijft doen zoals je ze deed.”

Via een micro learning community met de vakmensen binnen het bedrijf hebben zij toch de tijd genomen om te onderzoeken hoe prefab werken eerder in het ontwerp meegenomen kan worden. “Door verschillende invalshoeken krijg je ook verschillende inzichten, dat maakt het interessant.”

“Dus het vraagt wel wat lef.”

Gedeputeerde Tijs de Bree begrijpt de werkelijkheid waar heel veel bedrijven mee bezig zijn; gewoon productie maken. “Het laatste wat je dan gaat doen als je de offertes niet meer aan kunt, is eens even lekker 10 tot 12 weken met elkaar zitten om vraagstukken op te lossen. Terwijl je niet weet op voorhand dat het ook sneller en efficiënter aan het eind gaat. Dus dat vraagt wel wat lef.”

Meedoen met de Overijsselse arbeidsmarktaanpak

Een krachtige Overijsselse economie vraagt dus om een goed functionerende arbeidsmarkt. Vooral van belang voor het realiseren van de provinciale klimaatopgaven. Daarom stimuleren we iedereen die kan en wil werken om mee te doen. Zo dragen we samen bij aan het behalen van onze maatschappelijke opgaven en vergroten wij het welzijn en de welvaart in Overijssel.

Zelf ook actief meedoen? Kijk naar de mogelijkheden op: www.overijssel.nl/arbeidsmarkt.

Volg de podcast 'De Werkbank': https://app.springcast.fm/15953/gas-op-de-energietransitie

Bekijk de video over scale-Up TechWise: https://www.youtube.com/watch?v=_TWqIN39wEo

Benieuwd naar alle acties van het geactualiseerde programma Arbeidsmarkt Overijssel? Deze kunt u hier vinden: https://overijssel.notubiz.nl/document/11499608/1#search=%22arbeidsmarkt%22