Stress bijsturen via een kastje in de controlekamer

Gepubliceerd op 14 mei 2022

Stress kan nadelig zijn in situaties waar helder denken en menselijk contact van belang zijn. In bijvoorbeeld de controlekamers van politie, ambulance en brandweer en de commandocentra van defensie, maar ook het onderwijs is stress veel voorkomend en impactvol. Een samenwerkingsverband van onderzoekers en het bedrijfsleven gaat een kant-en-klare oplossing ontwikkelen om stress op te sporen én erop te reageren.

Een interface met de hersenen: Alertheid en werklast bijhouden

Een veelbelovende innovatie is om met een draagbaar Brein Computer Interface (afgekort BCI) de werklast en alertheid te meten op hersenactiviteit. Met een bijdrage uit REACT EU, het Covid herstelfonds van de Europese Unie is, meer onderzoek naar “Brain-Computer-Interfaces” mogelijk: Een verbinding tussen mens en computer.

Meten en reageren

Eerdere onderzoek (Proeftuin Brein Computer Interfaces BCI) richtte zich op het mogelijk maken van betaalbare en praktische metingen van alertheid en werklast. Een samenwerking bestaande uit de Universiteit Twente (Enschede), Thales (Hengelo), Artinis Medical Systems (Elst), ANT International (Hengelo) en Noldus (Wageningen) Information Technologies gaat hiermee verder. Zij ontwikkelen een oplossing die niet alleen meet, maar ook kan reageren om uitval van medewerkers en studenten door hoge werkdruk te voorkomen. Binnen het onderwijs wil men bijvoorbeeld inzicht krijgen in de mate van werklast/alertheid van studenten tijdens (online) leeromgevingen, zodat fysieke en digitale leeromgevingen verbeterd kunnen worden.

Groen en digitaal herstel

De Europese Unie het EU stelde via het Europese subsidieprogramma OP Oost geld beschikbaar voor het herstel van de economie van de gevolgen van COVID. We streven hierbij naar een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. De nadruk ligt op investeringen in de slimme uitrol van innovatieve technieken en processen op het gebied van digitaliseren en groen en duurzaamheid. Zodat een snelle en succesvolle marktintroductie plaatsvindt. Ook is er geld toegekend aan investeringen in onderzoeksfaciliteiten en activiteiten zoals laboratoria en specialistische productieruimtes. Daar kunnen MKB-bedrijven nieuwe ideeën en producten makkelijk testen en doorontwikkelen.