Uitstel van benoemingsprocedures burgemeesters

Gepubliceerd op 19 maart 2020

Vanwege de maximale pogingen om de verdere verspreiding van het coronavirus te beteugelen heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om lopende benoemingsprocedures van burgemeesters in het hele land uit te stellen.

Met betrekking tot de lopende procedures gaat het hierbij onder meer om de gesprekken die de Commissaris van de Koning heeft met kandidaten en de sollicitatiegesprekken tussen de Vertrouwenscommissie en geselecteerde kandidaat-burgemeesters. Gezien de ernst van de situatie en de mogelijkheid van waarnemend burgemeesters om het ambt te kunnen continueren neemt de provincie Overijssel dit zwaarwegende advies van het ministerie over in de richting van de Overijsselse gemeenten.

In Overijssel gaat het om de gemeenten Hardenberg en Twenterand, waar respectievelijk Jan Willem Wiggers en Annelies van der Kolk het ambt blijven waarnemen totdat er alsnog een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester komt.  Voor de procedures voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester betekent dit dat de termijnen van benoeming zullen worden verschoven.