N331 Zwartewaterbrug Hasselt

De Zwartewaterbrug is een brug over het Zwarte Water in Hasselt, gemeente Zwartewaterland. De brug in de provinciale weg N331 maakt onderdeel uit van het hoofdwegennet van Overijssel en Flevoland en is daarmee een belangrijke verkeersader tussen Zwolle en Emmeloord. Dat geldt zowel voor het wegverkeer als het scheepvaartverkeer op de vaarweg Zwarte Water. Een goede en veilige doorstroming van het verkeer is belangrijk voor alle gebruikers en omwonenden van de Zwartewaterbrug – nu en in de toekomst.

De komende jaren werkt de provincie Overijssel aan de voorbereiding van de vervanging van de Zwartewaterbrug. De brug is opengesteld in 1972 en is bijna 190 meter lang. De brug overspant een afstand van ruim 100 meter er gaan gemiddeld ruim 15.000 weggebruikers per dag overheen. Intussen nadert de brug het einde van haar levensduur. De brug voldoet niet meer aan de huidige standaarden en normen. Om deze reden wordt zowel het vaste als het beweegbare deel van de brug in de komende jaren vervangen door een toekomstbestendige brug.

Het project bevindt zich momenteel in de planfase. Dat betekent dat er wordt gekeken naar de meest optimale oplossing om de Zwartewaterbrug toekomstbestendig te maken. Hiermee gaat de brug na vervanging weer 100 jaar mee.

Groot onderhoud

Vanaf november 2022 heeft de provincie Overijssel groot onderhoud uitgevoerd aan een deel van de beweegbare brug. Hierbij is in januari 2023 één van de cilinders van het beweegbare gedeelte van de bestaande brug succesvol vervangen. De werkzaamheden hebben in totaal twee weken geduurd. De omleiding heeft door de opbouw en afbouw van het verkeerssysteem in totaal drie weken op de weg gestaan. Tijdens deze werkzaamheden was een deel van de brug afgesloten voor het verkeer. Met het vervangen van deze cilinder zal de provincie de brug veilig en operationeel houden tot aan de start van de vervanging van de brug.

Planfase

De planfase voor de vervanging van de Zwartewaterbrug is onlangs gestart. De verkennende fase is afgerond Hierin zijn verschillende alternatieven verkend waarbij gelet is op het hergebruik van bepaalde onderdelen, zoals bijvoorbeeld de pijlers. In de planfase onderzoeken we de alternatieven verder. We stemmen dit af met de omgeving en de partners om tot een voorkeursoplossing te komen.

Deze voorkeursoplossing is medebepalend voor de startdatum van de uitvoerende werkzaamheden. Die vinden op zijn vroegst in de periode 2026-2027 plaats.

Op deze site houdt de provincie Overijssel u op de hoogte over de afstemming met de omgeving en de planning van de aanbestedingen van zowel de ingenieursdiensten als het realiseren.

Na zo’n vijftig jaar geleden te zijn gebouwd, loopt de levensloop van de brug ten einde. Er gaan een heel aantal onderdelen van de brug richting het eind van zijn levensduur: de elektrotechniek, de bediening, het hydraulische systeem, de aandrijving. En dan is er nog de overspanning: het staal. Een vervanging van een van deze onderdelen zal de levensduur niet lang rekken, het is dus nodig de brug (gedeeltelijk) te vervangen.

Jan Spoelstra Programmamanager provincie Overijssel