N331 Zwartewaterbrug Hasselt

De Zwartewaterbrug is een brug over het Zwarte Water in Hasselt, gemeente Zwartewaterland. De brug in de provinciale weg N331 maakt onderdeel uit van het hoofdwegennet van Overijssel en Flevoland en is daarmee een belangrijke verkeersader in de regio. Dat geldt zowel voor het wegverkeer als het scheepvaartverkeer op de vaarweg Zwarte Water. Een goede en veilige doorstroming van het verkeer is belangrijk voor alle gebruikers en omwonenden van de Zwartewaterbrug – nu en in de toekomst.

De komende jaren werkt de provincie Overijssel aan de voorbereiding van de vervanging van de Zwartewaterbrug. De brug is opengesteld in 1972.  De Zwartewaterbrug is bijna 190 meter lang en overspant een afstand van ruim 100 meter. Er gaan gemiddeld ruim 15.000 weggebruikers per dag overheen. Intussen nadert de brug het einde van haar levensduur. De brug voldoet niet meer aan de huidige standaarden en normen. Om deze reden vervangt de provincie zowel het vaste als het beweegbare deel van de brug in de komende jaren door een toekomstbestendige brug.

Het project bevindt zich momenteel in de planfase. Dat betekent dat er wordt gekeken naar de beste oplossing voor de Zwartewaterbrug zodat deze na vervanging weer 100 jaar mee kan.

Groot onderhoud

In januari 2023 is één van de cilinders van het beweegbare gedeelte van de bestaande brug vervangen. De provincie kan de beweegbare brug nu veilig en operationeel houden tot aan de start van de vervanging van de brug.

Planfase

In de planfase werkt de provincie het plan voor vervanging verder uit. Dit is een fase waarin het projectteam samen met een ingenieursbureau een aantal mogelijkheden verder onderzoekt om tot de beste oplossing te komen voor de vervanging van de brug. Dit noemen we een voorkeursalternatief. In dit proces vindt de provincie het belangrijk om collega-overheden (gemeente Zwartewaterland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Rijkswaterstaat) en andere belanghebbende organisaties in de omgeving te informeren en te betrekken.

De uitkomst van dit proces is medebepalend voor de startdatum van de uitvoerende werkzaamheden. Die vinden op zijn vroegst plaats in de periode 2026-2027.

Na zo’n vijftig jaar geleden te zijn gebouwd, loopt de levensloop van de brug ten einde. Er gaan een heel aantal onderdelen van de brug richting het eind van zijn levensduur: de elektrotechniek, de bediening, het hydraulische systeem, de aandrijving. En dan is er nog de overspanning: het staal. Een vervanging van een van deze onderdelen zal de levensduur niet lang rekken, het is dus nodig de brug (gedeeltelijk) te vervangen.

Jan Spoelstra Programmamanager provincie Overijssel