De wolf en de goudjakhals in Overijssel

De wolf is na 180 jaar terug in Nederland. Door verbod van de jacht op wolven zijn de dieren die nog in Oost-Europa leefden sterk in aantal gegroeid. Veel jonge wolven zoeken nieuwe leefgebieden en trekken naar het westen. In het dichtbevolkte en vee-rijke Nederland gaat de komst van de wolf gepaard met veel onrust en zorgen.

Nieuwkomer

Naast de wolf is er nog een andere nieuwkomer die sporadisch in Overijssel opduikt: de goudjakhals. Ook dit roofdier is een Europese soort, die zich vanuit de Balkanlanden naar West-Europa heeft uitgebreid. De goudjakhals past qua formaat tussen wolf en vos, en heeft een voorkeur voor natte leefgebieden. Het aantal aanvallen van goudjakhalzen op vee zal lager zijn dan de aanvallen die wolven uitvoeren, daarom is onderstaande informatie vooral op wolven gericht.   

Wat zoekt een wolf in Overijssel?

Wolven zijn territoriale dieren. Wanneer een roedel te groot wordt en er te weinig voedsel dreigt, worden jonge dieren verjaagd. Deze trekkende dieren vermijden bestaande wolventerritoria, omdat dit onherroepelijk tot nieuwe conflicten leidt. Ze trekken door tot ze grote natuurgebieden vinden met voldoende rust en veel wilde prooidieren (vooral wild zwijn, ree en edelhert), waar nog geen andere wolven gevestigd zijn. In Overijssel zijn grote aaneengesloten natuurgebieden met veel rust (weinig recreatie) slechts in beperkte mate aanwezig. We verwachten daarom geen blijvende roedel in de provincie, maar wel in de directe omgeving van Overijssel. Daarnaast zullen er wel wolven door de provincie trekken die op zoek zijn naar nieuw leefgebied.

Jaaggedrag van de wolf

Gevestigde wolven in natuurgebieden jagen vooral op wilde dieren. Wanneer natuurgebieden te klein zijn en te weinig wild herbergen, richten wolven zich op gehouden hoefdieren. Vooral schapen zijn daarbij doelwit: ze zijn qua grootte en beperkte bewegelijkheid een gemakkelijke prooi.

Ook trekkende wolven richten zich vooral op gehouden hoefdieren: ze kennen immers de omgeving niet en weten daarom niet waar wilde dieren zich ophouden.

In het wild stuiven prooidieren bij een wolvenaanval alle kanten op. Dat lukt niet in een omheinde weide. De rennende dieren activeren het jachtinstinct van de wolf. Vooral bij schapen worden er dan meerdere dieren gebeten dan enkel het schaap waarvan de wolf eet. Overigens hebben veel honden dit jachtinstinct behouden en worden er jaarlijks ook veel schapen gebeten of gedood door loslopende honden.

Schade door de wolf

Voor gehouden hoefdieren die aantoonbaar door wolven zijn verwond of gedood, wordt een schadevergoeding uitgekeerd. Dit geldt ook voor aanvallen waar een goudjakhals bij betrokken is. BIJ12 is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de 12 provincies, die de schade afhandelt.

Een eigenaar van aangevallen hoefdieren moet een melding doen bij BIJ12, waarna een taxateur ter plaatse de schade opneemt. Er worden dan ook speekselmonsters uit de wond genomen, waarna vastgesteld kan worden of de hoefdieren daadwerkelijk door een wolf of goudjakhals gedood zijn.

Subsidie voor preventieve maatregelen

Bestaande dierenweiden kunnen worden aangepast om aanvallen van wolven of goudjakhalzen te voorkomen. De provincie verleent hiervoor subsidie, als het gaat om weiden waar schapen, geiten, damherten, alpaca’s, lama’s, pony’s (schofthoogte tot 1.47m), ezels, varkens of gespeende kalveren tot 1 jaar oud lopen. Voorwaarde is dat de dieren met volledige weidegang worden gehouden. De maatregelen die gesubsidieerd worden zijn: aanbrengen van stroomdraden bij bestaande rasters, nieuwe draad- of gaasrasters (metaal, nylon) met stroom, het maken van een goed beschermde nachtkraal,  een mobiele of vaste schaapskooi of de aanschaf van kuddebeschermingshonden. Zie onze subsidiepagina: Wolf- en goudjakhals preventieve middelen - Loket provincie OverijsselVerwijst naar een andere website

Interprovinciaal wolvenplan

De provincies hebben samen een landelijk wolvenplan opgesteld, waarin staat hoe met de wolf moet worden omgegaan, welke regels er gelden, wat er mag en kan. Het plan is te vinden op de website van BIJ12. Op deze site is ook informatie te vinden over preventieve maatregelen tegen wolven, zoals elektrische draden, gaasrasters met stroom of met speciale kuddebeschermingshonden.

Lees het interprovinciaal wolvenplan op BIJ12.nl Verwijst naar een andere website

Vragen over de wolf

De Overijsselse regeling wolvencalamiteiten

Om snel te kunnen reageren wanneer een rondtrekkende wolf enige tijd achtereen in dezelfde omgeving dieren aanvalt, kan een beroep worden gedaan op onze wolvencalamiteitenregeling. Dit houdt in dat bij de provincie een noodset kan worden geleend om de gehouden hoefdieren te beschermen. Een noodset bestaat uit 10 netten van 50 meter stroomgeleidend nylon gaas, paaltjes en een stroomklok. De noodset wordt voor maximaal 2 maanden uitgeleend. Omdat we de noodsets willen inzetten in gebieden waar daadwerkelijk veel wolvenoverlast optreedt, gelden de volgende voorwaarden: een noodset wordt uitgeleend wanneer er tenminste 2 aanvallen op gehouden hoefdieren in 10 dagen tijd binnen een straal van 10 km zijn geweest.

Uitleen noodset wolfwerend raster

De provincie Overijssel heeft een aantal noodsets wolfwerend raster (flexinet), die kunnen worden uitgeleend aan eigenaren van gehouden hoefdieren. Lees de voorwaarden voor de uitleen.