IJssel-Vechtdelta

Gepubliceerd op 17 maart 2020

De regio IJssel-Vechtdelta is een hotspot in het landelijke Deltaprogramma. In het gebied stromen IJssel, Overijsselse Vecht en de Sallandse weteringen samen en is tegelijkertijd een sterke invloed merkbaar van het IJsselmeer.

Extra water

Door klimaatverandering moeten we ons in dit gebied voorbereiden op meer wateraanvoer door de rivieren, een mogelijk hoger peil van het IJsselmeer en noodzakelijke extra watertoevoer in droge tijden.

In het programma IJssel-Vechtdelta werken we als regionale overheden, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen aan een toekomstbestendige, waterveilige delta, waar wonen,werken en leven ook in 2100 nog steeds mogelijk is.

Download het vernieuwde IJssel-Vechtdeltaboek met alle relevantie informatie uit de projecten die zijn of worden uitgevoerd de afgelopen periode.

Contact

logo IJssel-Vechtdelta

Contactpersoon: Fenny de Vries

Telefoon: 038 499 88 99
E-mail: f.d.vries@overijssel.nl